Prošli jsme se unikátními vodojemy

Je to jedna z nejzajímavějších památek v Brně, která rozhodně stojí za vidění. Proto také naše první akce v letošním roce mířila právě tam. Exkurze se uskutečnila ve čtvrtek 2. února.

Jen připomenu, že jde o technickou památku a unikátní industriální prostor pod Žlutým kopcem. Autorem projektu tohoto díla, který zvítězil v soutěži vypsané městem Brnem v roce 1863, byl londýnský stavitel Thomas Docwry. Stavba úpravny vody na Žlutém kopci začala na podzim roku 1869. Cihly pro výstavbu byly páleny přímo v Brně a konstrukce se obešla bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, což vyvolalo nutnost různých druhů zaklenutí, a tedy velmi působivý dojem podzemního labyrintu. Nepropustnost cihlového vodojemu byla podpořena obalem z jílu. Stavba byla dokončena v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století byly vodojemy doplněny o dvě betonové nádrže a celkem tak měly objem více než 20 tisíc kubických metrů. Činnost vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě, protože jejich kapacita už zdaleka neodpovídala požadavkům obyvatel Brna. Jen pro zajímavost, každý z vodojemů má kapacitu zhruba 10 000 kubických metrů vody a při současném počtu obyvatel by Brno na jediný den potřebovalo takových vodojemů 10.

Prohlídka dvou vodojemů, které jsou v současné době veřejně přístupny, trvala zhruba 1,5 hodiny. Ten starší se nachází v hloubce šesti metrů, ten novější ze začátku 20. století v hloubce osmi metrů. Třetí vodojem se upravuje a bude k dispozici zhruba do konce roku. Měli jsme to štěstí, že jsme měli skvělou průvodkyni – Lenku Matulovou, která znala veškeré souvislosti nejen spojené se stavbou, ale i s okolím a obecně s historií Brna. Její výklad byl zajímavý, poutavý a navíc dokázala odpovědět na všechny dotazy.

Jediným kazem na kráse bylo to, že v současné době vzhledem k nedodělaným nouzovým východům se mohlo exkurze zúčastnit maximálně 20 lidí. Zájem členů Syndikátu byl podstatně větší, takže se akce zúčastnili ti, kteří se přihlásili nejrychleji, Ale mohu slíbit, že prohlídku zopakujeme, aby se dostalo na všechny, kteří o to projevili zájem.

Autor článku:
Fotografie:
Zuzana Joukalová, Jan Trojan