Valná hromada se ohlédla za třemi roky – a určila další směr

Syndikát novinářů má za sebou další valnou hromadu. Pozměnila složení řídicího výboru, kontrolní skupiny a poprvé v historii zvolila také rozhodčí komisi. Jejím tématem byla rovněž splatnost členských příspěvků, hospodaření či nakládání s majetkem našeho spolku.

Jeho předsedou zůstává Adam Černý. Valná hromada se sešla v pátek 14. června. Delegáti přijeli do Prahy ze všech končin republiky. Platí též, že část členů nevyužila možnosti vyslat své delegáty. Předseda SN ČR Adam Černý shrnul uplynulý rok i celé tříleté volební období. Stejně tak zazněly i zprávy komise pro etiku nebo stanovisko kontrolní skupiny k hospodaření organizace. Právě ekonomika z různých úhlů patřila k nejdiskutovanějším tématům. Nová kontrolní skupina dostala za úkol ještě v létě podrobně analyzovat hospodaření SN ČR za loňský rok.

Předsedou zůstává Adam Černý.

Po září však členství zaniká. Valná hromada zvolila v tajném hlasování členy řídicího výboru, členy kontrolní skupiny a poprvé také členy rozhodčí komise, která byla do stanov zanesena před pěti lety. Ta by přišla ke slovu v případě mimořádných sporů a v souladu se zákonem je mezistupněm před případným soudním jednáním. Jména členů najdete níže. Lze konstatovat, že většina řídicího výboru zůstává stejná. Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát do výboru nedostali. Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po jednání valné hromady. Zvolil staronovým předsedou SN ČR Adama Černého a místopředsedkyní Martynu Radlowskou-Obrusnik s tím, že další místopředsedy zvolí na prvním řádném zasedání.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dictum tincidunt diam.

lasování členy řídicího výboru, členy kontrolní skupiny a poprvé také členy rozhodčí komise, která byla do stanov zanesena před pěti lety. Ta by přišla ke slovu v případě mimořádných sporů a v souladu se zákonem je mezistupněm před případným soudním jednáním. Jména členů najdete níže. Lze konstatovat, že většina řídicího výboru zůstává stejná. Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát

Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit
schůzí řídicího výboru jako

Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po jednání valné hromady.

Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát do výboru nedostali. Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po jednání valné hromady. Zvolil staronovým předsedou SN ČR Adama Černého a místopředsedkyní Martynu Radlowskou-Obrusnik s tím, že další místopředsedy zvolí na prvním řádném zasedání.

Autor článku: Fotografie:
Tomáš Motl