Luhačovice na svého Mistra nezapomínají

Prostředí malebného lázeňského města Luhačovice mělo vždy inspirující vliv na tvorbu malířů, spisovatelů, hudebních skladatelů. Jedním z nich byl Leoš Janáček, kterému doslova učarovaly a od léta 1903 byl jejich pravidelným hostem.

Poznal tu svoji pozdní velkou lásku Kamilu Stösslovou, inspirátorku mnoha hudebních děl.

V Luhačovicích komponoval Glagolskou mši, vznikl zde náčrt Zápisku zmizelého a Listů důvěrných,  na luhačovickou kolonádu je situována opera Osud.

Spisovatel František Kožík, který často Luhačovice navštěvoval, ve své knize Po zarostlém chodníčku, s podtitulem Sblížení s Leošem Janáčkem, v jedné kapitole uvádí: „Lázeňský orchestr hrál valčíky a serenády jako vždy, Sindinga, Offenbacha, Waldteufela.

Chodil parkem a po kraji lesů. Odpočíval pod širokým dubem u Jestřabí a často tam hovořil s redaktorem F. K. Zachovalem, s nímž se tu setkával už deset let. Pokojně se vracel do svého augustiánského sídla. Letos tam bydlel malíř Alfons Mucha, také Moravan a v dětství fundatista ze sboru petrovského chrámu, kde zpíval pod taktovkou osmnáctiletého Janáčka. Před několika lety mu nakreslil působivou obálku k Výletům pana Broučka, krátce po tom, co se pokryl pařížskou slávou za své divadelní plakáty a ilustrace. Občas se spolu zastavili, Mucha mu vyprávěl o setkání s Charpentierem, Rostandem, Maeterlinckem, o práci na Slovanské epopeji, o výstavě svých děl v Americe a Paříži. Často zdravili Janáčka cizí lidé. Redaktor Václav Běhounek ještě nedávno vzpomínal, jak se vždy vymrštil od svého stolu a hluboce se ukláněl, když Janáček v bílých šatech a s vysokou mlynářskou čepicí vkročil do vegetářské jídelny. Janáček s úsměvem poděkoval neznámému mladíkovi a sám pozdravil svou číšnici: Nazdar Mařenko. Všichni kolem něho se neustále usmívali. Všichni byli rádi, že ho mají mezi sebou…“

Tak jako v minulých letech i letos v létě se malebné lázně rozezní Janáčkovou hudbou na 30. ročníku festivalu Janáček a Luhačovice.

Festival se koná od 11. do  16. července na Lázeňském náměstí, v kostele Svaté Rodiny a v Lázeňském divadle.

V šesti koncertech zazní nejen známá díla, ale i nová tvorba současných skladatelů.

Festival bude slavnostně zahájen 11. července 2023 v 16.30 hodin před bustou Leoše Janáčka za účasti čestných hostů a Žesťové harmonie.

Na večer je připraven na Lázeňském náměstí koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a Českého filharmonického sboru se sbormistrem Petrem Fialou a dirigentem Leošem Svárovským. Zpívají Pavla Vykopalová, Marie Vrbová, Petr Levíček a Václav Jeřábek.

Na pořadu bude uvedena Symfonie č. 9 Z Nového světa Antonína Dvořáka a Glagolská mše Leoše Janáčka.

Na dalších koncertech zazní skladby A. Vivaldiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, J. Myslivečka, L. Janáčka, B. Martinů a současné české skladatelky J. Bodorové a dalších.

Na koncertech účinkují pianista Jan Jiraský, který slovem a živě interpretovanou hudbou provede vývojem Janáčkova klavírního díla, klarinetista Irvin Verniš, Smetanovo trio,  Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Štilcem, violocellista Petr Nouzovský, Slovak sinfonietta Žilina za řízení Adama Sedlického a Boemo virtuoso s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na doprovodný program festivalu.

Autor článku:
Fotografie:
Na archivním snímku Leoš Janáček s Kamilou Stösslovou.