Členství v Syndikátu novinářů JM

Členství v Syndikátu novinářů JM

Členem syndikátu novinářů jižní Moravy se může stát člen Syndikátu novinářů ČR, který to uvede v přihlášce, případně následně sdělí členské evidenci SN ČR.

Členem Syndikátu novinářů ČR může být každý novinář starší 18 let, který působí v České republice, dodržuje principy svobody tisku, nezávislosti novináře na politické a ekonomické moci, profesionální standardy novinářství včetně Etického kodexu a koná v souladu s nimi, je plně svéprávným a souhlasí se Stanovami SN ČR. Řádnými členy SN ČR jsou rovněž novináři-senioři, kteří se novinářské profesi prokazatelně věnovali před odchodem do důchodu. Podrobně to vymezují Stanovy SN ČR a informace členské komise SN ČR. Na těchto stranách je umístěná i aktuální verze přihlášky, informace o členských příspěvcích a podmínky zpracování osobních údajů (GDPR).

Členství v Syndikátu novinářů České republiky je dobrovolné a není na ně nárok. Největší skupinu tvoří tzv. řádní členové, kteří pracují nebo pracovali v médiích. Výhodou členství v SN ČR je získání novinářského průkazu (včetně mezinárodního), který vám umožnuje vstup na nejrůznější tiskové konference, do kulturních institucí a na další místa.

Členství v SN ČR je dobrovolné a není na ně nárok. Kromě řádného členství SN ČR umožňuje členství pro čekatele (lhůta 12 měsíců po podání přihlášky, kterou lze rozhodnutím SN ČR zkrátit), pozastavené členství (pokud přestane člen splňovat podmínky), mimořádné členství (pro řádné členy, kteří se stali vlastníkem hromadného sdělovacího prostředku nebo zaměstnavatelem novinářů), přidružené členství (pro řádné členy, kteří se stali tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení, kteří jsou doložitelně převážně žurnalisticky činné) a také čestné členství.

Členové SN JM, stejně jako SN ČR mají za podmínek stanovených stanovami a prováděcími předpisy právo požádat o vydání průkazu Mezinárodní federace novinářů, jejímž členem SN ČR je. Podrobnosti o mezinárodním průkazu najdete zde.