Kontakt

Mečová ulice 368/5, 602 00 Brno

(druhé patro domu v zadním traktu Staré radnice). Pracovní hodiny jsou po domluvě s členy regionální rady.

Syndikát novinářů jižní Moravy je pobočným spolkem Syndikátu novinářů České republiky, z. s.

IČO: 068 15 774
Číslo účtu: 6007047087/5500
Pracovní hodiny jsou po domluvě s členy regionální rady, stejně jako případné využití kanceláře pro potřeby členů.

Seznam členů regionální rady SN JM:

Jan Trojan
|
předseda RR
Radek Holík
|
místopředseda RR
Jaroslav Haid
Zuzana Joukalová
Věra Rudolfová

Seznam členů kontrolní skupiny SN JM:

Karel Kovařík
Miloš Šenkýř
Jan Toman

Zástupcem jižní Moravy ve vedení Syndikátu novinářů České republiky je Miloš Šenkýř, který je
místopředsedou SN ČR – milos.senkyr@syndikat-novinaru.cz

Hlavním spolek jehož součástí je SN JM je Syndikát novinářů České republiky:

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
(3. patro, vchod D, místnost č. 348),
úřední doba: pondělí až pátek 9 až 15 hodin
telefon: +420 224 142 456 (kancelář, evidence členů)
e-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz
IČO: 00408123
Číslo účtu: 6007047001/5500