O Syndikátu novinářů jižní Moravy

O Syndikátu novinářů jižní Moravy

Syndikát novinářů jižní Moravy je dobrovolným profesním spolkem novinářů, kteří svou práci pojí s jižní Moravou. Jeho účelem a cílem je hájit principy svobody tisku a všech dalších sdělovacích prostředků, novinářů jako takových, stejně jako zájmy členů spolku.

Ve své práci postupuje v souladu se Syndikátem novinářů České republiky, jehož je aktivní součástí. Členové Syndikátu novinářů jižní Moravy se podílejí na všech činnostech celostátního syndikátu.

SN JM podporuje také práci Komise pro etiku, která funguje pod hlavičkou SN ČR a vyjadřuje se k dodržování Etického kodexu novináře. Jeho základními zásadami je dodržování práva občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, požadavků na vysokou profesionalitu v žurnalistice a zvyšování autority médií prostřednictvím důvěryhodnosti, slušnosti a serióznosti.

Syndikát novinářů má svou pobočku v Brně od vzniku tohoto sdružení v květnu 1990. Je co do počtu členů největší regionální organizací novinářů v republice.

Brněnská pobočka navázala na vše pozitivní z působení předchozích novinářských organizací, které také měly
v Brně své zastoupení, stejně jako na pozici moravské novinařiny (připomeňme tradici prvorepublikových Lidových novin nebo vysílání brněnského rozhlasu, které začala necelé dva roky po BBC v Londýně). Členy SN JM jsou jak aktivní novináři zaměstnaní v médiích, tak skupina seniorů, která se novinářské práci věnovala dříve.

Svými aktivitami podporuje SN JM jak výchovu nových novinářů (je například pravidelným spoluorganizátorem a podporovatelem Ceny Arnošta Heinricha pro vysokoškolské studenty), tak poskytování zázemí pro ty současné (včetně pořádání odborných exkurzí) a také místem pro udržení společenských kontaktů novinářů, kteří již jsou v seniorském věku.

Syndikát nabízí také odborné konzultace a pomoc při kontaktování médií v regionu, jejichž databázi udržuje. Je také provozovatelem webových stránek Brnožurnál.cz, které jsou podle pravidel stanovených regionální radou SN JM platformou pro publikování tvorby členů.