Brno se brzy rozloučí s bývalým OD Prior

Členové Syndikátu novinářů jižní Moravy využili k návštěvě poslední měsíce

V Brně se nachází řada zajímavých staveb, i když se nechlubí svou „dlouhověkostí“ a netvoří dávnou historii tohoto města. Patří k nim bezesporu bývalý obchodní dům Prior pod hlavním nádražím.

Využili jsme možnosti, kterou nabízí Dům umění města Brna, a společně s ním jsme zorganizovali prohlídku tohoto objektu, kterého čeká v letošním roce (2024) demolice. Na jeho místě má vzniknout pod taktovkou developera komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.  

Měli jsme štěstí, že naší průvodkyní byla Šárka Svobodová, historička architektury a kurátorka, která je doslova studnicí znalostí architektury a s ní související historie. Dokázala uvést všechna fakta v souvislosti s vývojem nejen u nás, ale i ve světě.

Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 ve stylu brutalismu (moderní architektonický styl, který svůj vrchol zažíval v letech 1954–1970. Název vychází z francouzského (béton) brut, („drsný beton“). Je bohatý na opakování a pravidelnost s autorskými prvky, zpravidla mohutně formovanými a často také nepravidelnými betonovými plochami. Použitý beton má strukturu získanou odléváním do záměrně drsného a hrubého dřevěného bednění (tzv. pohledový beton). Obchodní dům Prior byl postaven podle návrhu architektů Zdeňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. V současné době představuje jednu z posledních architektonických památek druhé poloviny 20. století v přímé návaznosti na historické centrum Brna.

Jako na dlani máte brněnské hlavní nádraží z neobvyklé strany.

Typově budova Prioru odpovídala dobovým nárokům na velkokapacitní prodej a nabízela plochu zhruba 15 000 m².  Z toho třetinu zaujímala prodejní plocha, druhou třetinu zázemí pro zaměstnance a třetí byla určena pro skladovací prostory, které byly ještě rozšířeny o 10 000 m² v Brně-Horních Heršpicích. Tehdy totiž platilo, že obchod musí mít zásoby trvanlivého zboží na 90 dnů.
Původně se zde také nacházela restaurace a závodní jídelna pro zaměstnance a žáky učňovských dílen situovaných do horních pater. Ta jsou na budově vizuálně oddělena v úrovni čtvrtého poschodí a tvoří je betonové buňky tvaru širokého v rozích zkoseného písmene U, do nichž Zdeněk Řihák umístil kanceláře a provozní místnosti. Současná podoba Prioru je výsledkem přestavby z devadesátých let kombinující ideje architekta Jana Melichara a původního třetího přepracovaného návrhu Zdeňka Řiháka a Zdeňka Sklepka z roku 1975.

Společně jsme budovu obešli, vstoupili do ní přes nákladní rampu, navštívili vyklizené sklady, bývalou zaměstnaneckou jídelnu a další, veřejnosti nepřístupné prostory. Prohlídka byla zakončena v adaptovaných nákupních prostorách současného OC Dornych. 

Je velká škoda, že budovu čeká demolice. Třebaže nevyhovuje současným požadavkům moderních obchodních center, určitě by stála za úvahu její rekonstrukce. Je také v dobrém technickém stavu. Architektka Svobodová nám sdělila, že v Brně už není mnoho brutalistních staveb. Patří mezi ně mj. hotel Voroněž, administrativní budova Ingstav nebo dnešní Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů nad ulicí Hlinky. V neprospěch zachování Prioru stojí skutečnost, že původně měl být součástí většího moderního komplexu, ten ale nebyl bohužel postaven. I když na tomto místě vznikne šest menších a podle vizualizace rozhodně pěkných objektů, v případě demolice OD Prior si Brno ničí kus historie. Hlasů pro zachování bylo málo, nebo byly a jsou příliš slabé. Radnice neprojevila zájem o zachování Prioru, žádný takový požadavek odtud nezazněl. Sdělení historičky architektury, že součástí OD Prior jsou také umělecká díla, například betonové reliéfy na terase, zní jako hlas volajícího v poušti.

Historička architektury Šárka Svobodová (uprostřed) bude provázet návštěvníky až do příjezdu demoliční techniky.

Dodejme, že obchodní dům již neopatří ani společnosti Tesco. V roce 2017 ho koupila investiční a developerská skupina Crestyl a v pronájmu tam nyní (jaro 2024) sídlí britský maloobchodní řetězec. Firma později oznámila, že brutalistní stavbu zbourá a nahradí ji novými budovami i náměstím. Demolice by měla začít ještě v roce 2024.

Spodní patra domu v době naší návštěvy zatím fungovala, nakupovalo se. Ve vyšších patrech se občas konaly umělecké produkce, například Centra experimentálního divadla.

Nová výstavba bude mít, stejně jako odepsaný objekt, napojení na podchod pod hlavním nádražím a zůstane i lávka nad Úzkou ulicí.

Autor článku:
Fotografie:
Zuzana Joukalová. Na dvou snímcích nahoře terasa, odkud jsou zajímavé výhledy.