kniha

Hérakleitos z Efesu obohatil přibližně pět století před naším letopočtem uvažování o životě poznáním, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Pravda, plynoucí voda, stejně jako čas ubíhají nezadržitelně a…

V rámci letošních oslav dvou set let od narození Bedřicha Smetany uvedla Česká televize filmová či televizní zpracování všech dokončených skladatelových oper v pořadí podle jejich vzniku, tedy od Braniborů…

Nad knihou Jana Mervarta PhDr. Jan Mervart (1946), člen Syndikátu novinářů, ne tak dávno, již v tomto miléniu také člen celostátního Řídícího výboru, působil téměř celý produktivní život v médiích.…

„Kniha není křesťan, proto ji nemohu a nebudu křtít. Svoji novou knihu uvádím do života,“ uvedl PhDr. Michal Žák na příjemném setkání s přáteli v Mahenově památníku v úterý 4.…

17. 3. 2023

Smůla

V roce 2022 vyšla v překladu Kateřiny Ritterové sbírka Tulák portugalského básníka Joãa Luíse Barreta Guimarãese (*1967). Jednou z dvaačtyřiceti tamních básní je Žalozpěv o smůle (Litanio ao azar): Nikdo…