kniha

„Kniha není křesťan, proto ji nemohu a nebudu křtít. Svoji novou knihu uvádím do života,“ uvedl PhDr. Michal Žák na příjemném setkání s přáteli v Mahenově památníku v úterý 4.…

17. 3. 2023

Smůla

V roce 2022 vyšla v překladu Kateřiny Ritterové sbírka Tulák portugalského básníka Joãa Luíse Barreta Guimarãese (*1967). Jednou z dvaačtyřiceti tamních básní je Žalozpěv o smůle (Litanio ao azar): Nikdo…