Moravské zemské muzeum

Třeba: V galerii Fait ve Vaňkovce vystavoval až do počátku květnových dnů „naivní konceptualista“, jak sám sebe označuje, brněnský výtvarník Marian Palla, v téže galerii Habima Fuchs, v jejíž biografii…

Od října do prosince roku 2023 pod názvem Setkávání s tradičním loutkářstvím probíhal v prostorách Moravského zemského muzea pozoruhodný cyklus organizovaný zdejším Oddělením dějin divadla ve spolupráci s kolegy z…

PhDr. Jiřina Telcová, CSc. (4. 1. 1929 – 27. 1. 2020), se jako teatroložka věnovala zejména scénografii. Stála u základů a byla dlouholetou vedoucí Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea.…

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea věnuje dlouhodobou pozornost historii našeho, zejména moravského loutkářství i tzv. rodinným loutkovým divadlům. Ta byla ještě v půli 20. století nejen častým „vybavením“ rodin…

Literatura a literáti v Lidových novinách 1893–1939       Pozoruhodná výstava Moravského zemského muzea zahájila vernisáží 31. října v malém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu. Potrvá do 3. září 2024. Připravena byla…

Pěknou výstavou osloví dospělé i děti Blanka Šperková (*1948), rodačka z Banské Bystrice, je již dlouhá léta součástí brněnské výtvarné scény. Studovala na Střední škole umělecko-průmyslové (oddělení grafiky) v Bratislavě,…