žurnalistika

Hérakleitos z Efesu obohatil přibližně pět století před naším letopočtem uvažování o životě poznáním, že dvakrát nelze vstoupit do téže řeky. Pravda, plynoucí voda, stejně jako čas ubíhají nezadržitelně a…

Nad knihou Jana Mervarta PhDr. Jan Mervart (1946), člen Syndikátu novinářů, ne tak dávno, již v tomto miléniu také člen celostátního Řídícího výboru, působil téměř celý produktivní život v médiích.…