Cena města Brna člence Syndikátu novinářů ČR

V úterý 30. ledna 2024 se v Zastupitelském sále Nové radnice slavnostně předávaly Ceny města Brna za rok 2023. Podle platných pravidel může být toto ocenění každoročně uděleno za významnou činnost nebo dílo těm osobnostem, které jsou spjaty s Brnem.

Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková předala tuto cenu tentokrát celkem třinácti osobnostem, přičemž v oboru Žurnalistika a publicistika byla oceněna Mgr. Jana Čipáková. Návrh podal Syndikát novinářů jižní Moravy (součást Syndikátu novinářů ČR), jehož je paní Čipáková členkou.

V každé z celkem čtrnácti stanovených oblastí (věda, literatura, hudba, umění, architektura, sport, společenské vědy atd.) může být každoročně udělena pouze jedna cena, přičemž nemůže být udělena jedné osobnosti opakovaně. Součástí ocenění je vždy krátké představení každého z laureátů se zdůvodněním, proč danou cenu přebírá, tj. jaký je jeho či její přínos pro obohacení některé z oblastí veřejného života. U Mgr. Jany Čipákové přítomní v sále vyslechli informace o jejím vzdělání a široké praxi (například o dlouholeté práci redaktorky v brněnském Rozhlase po drátě, o publikační činnosti, o moderování folklorních festivalů, pro něž vytvářela průvodní texty a libreta či o jejím dlouhodobém aktivním působení v Regionální radě Syndikátu novinářů jižní Moravy). Účastníci slavnosti odměnili Janu Čipákovou velkým potleskem.

Kdo Mgr. Janu Čipákovou zná, popřípadě si dohledá ještě další skutečnosti z jejího života, bude souhlasit, že převzaté ocenění v oboru Žurnalistika a publicistika by mohlo být pro ni rozšířeno o další – nejméně tři – ze všech udílených oborů. Například  Mezinárodní spolupráce města Brna, Zásluhy o svobodu a demokracii, Mimořádný přínos městu Brnu.

Autor článku:
Fotografie:
Magistrát města Brna. Na snímku Jana Čipáková (vlevo) a primátorka města Brna Markéta Vaňková.