Michal Žák uvedl do života svoji novou knihu

„Kniha není křesťan, proto ji nemohu a nebudu křtít. Svoji novou knihu uvádím do života,“ uvedl PhDr. Michal Žák na příjemném setkání s přáteli v Mahenově památníku v úterý 4. dubna (viz foto). Knihu nevelkého formátu o dvou stech sedmdesáti stránkách nazval Pod hladinou slov. Obsahuje výběr z jeho článků z let 2017 až 2022 publikovaných převážně v BrnoŽurnálu, mediální doméně Syndikátu novinářů jižní Moravy. Je také dlouholetým členem syndikátu.

Michal Žák se psaní fejetonů i jiných kratších útvarů věnoval již dříve, nicméně, jak sám přiznává, debutoval až v kmetském věku. Pod hladinou slov teprve nedávno vyšlo k autorovým 80. narozeninám, které oslavil 10. února letošního roku. Pokud knihu otevřete, přečtete si v oddíle Střípky životaběhu, že již dříve psal recenze i poezii. Své věci nyní vydává v nakladatelství Šuplík, což nemá evokovat, že psával ze skromnosti výhradně do šuplíku. Tak to nebylo. Žákovy texty jsou nesmírně živé, jsou napěchovány informacemi. Michal Žák se chopí nikoli tématu, ale jednoho slova a to potom rozvíjí do tématu. Lingvisticky pátrá po nynějším významu slova, po významech dřívějších a nabízí spoustu souvislostí. Dovede se mazlit se slovy a s jejich synonymy i s jejich deriváty velmi něžně a k tomu s razancí vědce odhaluje i historické souvislosti. Dovolím si Michala Žáka přirovnat ke Karlu Čapkovi, jenž miloval synonyma, a k Pavlu Eisnerovi, jenž pronikal do nitra češtiny a ještě ji prezentoval Němcům.

Úvodní část nové publikace nazvaná V náruči Brna se věnuje moravské tematice i pozapomínaným osobnostem spjatých s Brnem, mj. Jakubu Kresovi, Františku Bělskému, Tunálu Divíškovi. Zasvěceně píše o vývoji znaku Moravy a vtipně o Moravě v hymně, kde si mj. pohrává s tvary slova hymna i s jejich naprosto rozdílnými významy. Přibližuje brněnské jezuity, jejich vliv na vzdělanost, jejich kolej včetně zakladatelů. Mezi novici jezuitské koleje vzpomíná vrcholného tvůrce barokní meditativní lyriky Bedřicha Bridela i literáta, historika a zeměpisce a pedagoga Bohuslava Balbína. Samozřejmě neopomíjí podíl jezuitů na obraně Brna v roce 1645. Vtipně glosuje fenomény současnosti, kupříkladu MeToo, tedy snahu o neporušování genderové rovnoprávnosti.

Autor se věnuje též poezii a její prezentaci i potlačování v době normalizace. Nezapomněl na brněnské Sdružení Q, jehož literární sekce je členem. Tematicky neohraničen je rovněž poslední oddíl knihy nazvaný Všehochuť čili dort pejska a kočičky. Právě v něm si Žák snad nejvíce pohrává s významy slov a spojuje témata zdánlivě nespojitelná. Nevyhnul se i erotické látce, píše o zvířatech, o lidech a jejich zvycích, o přírodě.

Michal Žák je také autorem básnických sbírek Klec na vodu, Švédské poledne – 2012, V náruči čtvrtohor – 2014, Rozrývání země – 2015, Duté vypouklému – 2019 a Klíč k jablku – 2021.  Je absolventem brněnské filozofické fakulty, kde vystudoval češtinu a ruštinu. Učil na hodonínském gymnáziu, pracoval v médiích. Mezi jeho přátele patří také členové jazzové skupiny JuKi band, kteří uvádění knihy do života ozdobili skvělou hudbou.

Autor článku:
Fotografie:
(tr)