Navštívili jsme Nové Město na Moravě

Syndikát novinářů jižní Moravy organizuje pro své členy výlety

Kdo by neznal Nové Město na Moravě, centrum běžeckého lyžování. Ale vzhledem k tomu, že zima je za námi, rozhodli jsme se toto město navštívit ze zcela jiného důvodu. Ve středu 24. května jsme náš celodenní výlet věnovali především významným rodákům, řemeslům a lidem s tímto krajem spjatými. Všechny účastníky z řad Syndikátu novinářů jižní Moravy a jejich přátel čekal zajímavý program: návštěva Horácké galerie, prohlídka Horáckého muzea a na závěr některé zájemce exkurze do malého pivovaru Hejkal.

V Horácké galerii nás přivítala ředitelka Mgr. Věra Staňková, která stojí v čele této instituce dva roky. Za tu dobu se jí podařilo z galerie vytvořit skutečné centrum kultury v Novém Městě na Moravě. Nejenže si zde můžete prohlédnout hned několik výstav různého charakteru, ze kterých si zaručeně vyberou milovníci rozdílných výtvarných technik i období, ale je zde k dispozici letní kino, svatební obřadní síň, prostory pro konání koncertů i setkávání zájmových skupin nebo sochařská dílna určená dětem. My konkrétně jsme si mohli prohlédnout výstavu brněnského malíře Antonína Čalkovského a výstavu Pavla Kopáčka, malíře Vysočiny, který by se dožil 100 let, dále stálou expozici novoměstského rodáka sochaře Jana Štursy, sklo Jaroslava Svobody i obrazárnu s akcentem na krajinomalbu.

Horácká galerie sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku na Vratislavově náměstí, který dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dubský z Třebomyslic. Budova byla v následujících stoletích několikrát poškozena a poté opravena, její konečná podoba v novorenesančním slohu je z roku 1874. Součástí expozic galerie je i obrazárna, která se z této doby zachovala.

Odpoledne, po skvělém obědě ve vyhlášené Maršovské rychtě, jsme byli pozváni do Horáckého muzea. Tady nám průvodkyni dělala Mgr. Alice Hradilová, vedoucí muzea a informačního centra. Muzeum sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství, železářství a lyžařskou tématiku, které je věnována největší část. Exponáty dokumentují vývoj tohoto sportu od jeho počátků na konci 19. století do současnosti, kdy se Nové Město na Moravě proslavilo opakovaným pořádáním běžeckých Světových pohárů. Další expozice se týkají vývoje výroby lyží, zasazené do prostředí stolařské dílny z První republiky. Součástí expozice je také prvorepubliková školní třída a expozice věnovaná významnému novoměstskému umělci Karlu Němcovi, který je autorem sgrafit na kostele sv. Kunhuty. Při naší prohlídce těchto expozic jsme nemohli zapomenout na asi nejatraktivnější exponát, který se nachází na nádvoří muzea – „Mlejnek z Víru.“ Jde o pohyblivý figurální soubor s pracovními a žertovnými výjevy, poháněný vodním kolem, který se spouští každou půlhodinu.

Alice Hradilová, vedoucí Horáckého muzea a informačního centra, nás provedla tamní expozicí.

Jak Mgr. Staňkové, tak Mgr. Hradilové patří náš velký dík, protože se nám skutečně maximálně věnovaly, trpělivě odpovídaly na všechny naše dotazy a fundovaně nás oběma institucemi prováděly.

Poslední částí programu našeho celodenního výletu byla návštěva minipivovaru Hejkal, který obnovil v roce 2017 pivovarnickou tradici v Novém Městě na Moravě přerušenou na 111 let. Pivovar založila parta kamarádů nejrůznějších profesí. Takže se ve svém volném čase (protože svou profesi si ponechali a pivovar je jejich velkým koníčkem) v pivovaru každý věnuje tomu svému – účetnictví, právním předpisům, logistice… … a pochopitelně jeden z nich i vaření piva. Nám se věnoval Josef Krška, stavař, který stál za opravou budovy, ve které se pivovar nachází. Vaří zde řemeslné pivo podle vlastních receptur v technologicky moderním pivovaru. Jejich hlavní produkty jsou spodně kvašené ležáky a zkouší vařit různá speciální piva i piva svrchně kvašená. Ta všechna jsme měli možnost ochutnat a také si nějaká přivézt domů.

Účastníci zájezdu si výlet skutečně užili a pro ty, kteří se akce nemohli zúčastnit, může program sloužit jako typ na výlet. Tak jim přeji šťastnou cestu. Určitě nebudou litovat.

Autor článku:
Fotografie:
Zuzana Joukalová. Na horním snímku ředitelka Horácké galerie Věra Staňková. Prohlédli jsme si tam také nově vybudované podkroví s výstavou obrazů.