Navštívili jsme židovský hřbitov, úžasnou kulturní památku

Prázdniny a doba dovolených jsou nenávratně za námi, a tak jsme se zase s chutí pustili do aktivit, které zpestřují činnost naší organizace.

Ve čtvrtek 22. září se všichni zájemci vydali na brněnský židovský hřbitov v Židenicích, který od svého založení až do současnosti slouží svému účelu – pohřbívání Židů. Na ploše tří hektarů je uloženo přes 11 400 lidí. Pochovány jsou zde osobnosti z oblasti kultury, politiky, vědy, hospodářství i náboženství, jako například rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, herec Hugo Haas nebo primabalerína Alice Flachová.

V areálu se dochovalo přibližně 6 500 náhrobků. Tato státem chráněná kulturní památka je největším židovským hřbitovem na Moravě a ve Slezsku a současně nejstarším brněnským hřbitovem, přestože mezi židovskými hřbitovy se řadí mezi nejmladší.

 Naší průvodkyní byla PhDr. Taťjana Pelíšková, která už roky pracuje v Židovské obci Brno i v dalších organizacích. Díky ní jsme měli možnost se seznámit s tradicemi a zvyky Židů, které je provázejí od narození až po úmrtí. Vzhledem k tomu, že jsme byli na hřbitově, velká část povídání byla věnována právě konci života, ve kterém jsou si Židé bez ohledu na majetek a postavení naprosto rovni. Dostává se všem stejná péče, stejných  postupů, stejného posmrtného oblečení, stejné rakve i stejného posledního rozloučení. Protože ve smrti jsme si všichni rovni. A u Židů to platí zcela beze zbytku. Na hřbitově jsme navštívili místa, která nebývají běžně k vidění. Dr. Pelíšková ochotně odpovídala na dotazy přítomných, zastavili jsme se u náhrobků významných osobností a seznámili se i se znaky, které je možné na pomnících uvidět.

 Akce byla velice úspěšná nejen proto, že tentokrát přišlo skutečně hodně zájemců, ale přálo i počasí. Vzhledem k tomu, že hřbitov je velice rozsáhlý a během jedné návštěvy nebylo možné se zastavit na všech zajímavých místech, navrhla dr. Pelíšková, že akci můžeme v budoucnu zopakovat. Určitě její nabídky využijeme a moc jí děkujeme za čas, který nám věnovala.

 Zuzana Joukalová

Hřbitovem nás provázela a zajímavě hovořila PhDr. Taťjana Pelíšková (vpravo).

Autor článku: Fotografie:
(tr)