Předseda ÚOHS Mlsna vyzývá europoslance

  Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna oslovil svým dopisem všechny zástupce ČR v Evropském parlamentu a vyzval je, aby nehlasovali pro legislativní návrhy, jejichž výsledkem by mohlo být výrazné narušení soutěžního prostředí v zemědělském sektoru.

    Předseda ÚOHS zároveň upozornil na protisoutěžní charakter některých pozměňovacích návrhů k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. „V případě schválení těchto návrhů reálně hrozí narušení či úplné vyloučení hospodářské soutěže na dotčených zemědělských trzích, což by mělo negativní dopad nejen na zemědělce, ale především na koncové spotřebitele,“ zdůraznil ve svém dopisu Mlsna. Zmíněné pozměňovací návrhy podle jeho vyjádření excesivním způsobem rozšiřují pro oblast zemědělství dosavadní výjimky z článku 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání dohod omezujících soutěž. Navrhovaná právní úprava mj. připouští, aby v zemědělském sektoru bylo možno uzavírat kartelové dohody celých dodavatelských řetězců o cenách a množství, povoluje krizové množstevní kartely či národní kartely a zakazuje další prodej zboží se ztrátou. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že kartelové dohody patří k nejzávažnějšímu narušení hospodářské soutěže, na které soutěžní právo pamatuje s vysokými pokutami.

KRISTIÁN CHALUPA

Autor článku: