Striktní zákaz kartelových dohod platí i pro malé společnosti

 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl v uplynulých dnech rozklady tří olomouckých směnáren, které závažným způsobem porušily soutěžní právo. Za účast v kartelové dohodě byly uloženy pokuty v souhrnné výši přesahující částku 2 000 000 korun.

    V této souvislosti šéf ÚOHS připomněl, že zákony platí pro všechny, tedy nejen pro velké společnosti. „I malé a střední podniky si musí uvědomit, že se na ně vztahuje soutěžní právo, které jim zakazuje koordinovat obchodní strategii s konkurencí. Kartel je závažný přestupek a hrozí za něj vysoké pokuty,“ uvedl předseda Mlsna.

    Společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading, MIFIN a H. P. – WORLD porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když si přinejmenším v době od 4. července 2012 do 6. prosince 2017 vzájemně rozesílaly a přeposílaly denní směnné kurzy valut. Tímto způsobem koordinovaly stanovování denních nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách v Olomouci. Ceny valut zveřejněné v kurzovních lístcích směnáren provozovaných účastníky řízení tak byly téměř ve všech případech totožné.

    V průběhu provedených místních šetřeních zajistil antimonopolní úřad u jmenovaných soutěžitelů vzájemnou e-mailovou korespondenci, která svědčila o jejich protisoutěžním jednání,“ konstatoval Mlsna. Dodal, že společnost H. P. – WORLD proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS rozklad nepodala. Další tři účastníci kartelu, a to TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN pak podali společný rozklad. Namítali v něm zejména, že je nebylo možno stíhat za protisoutěžní jednání, protože tvořili ve zmíněném období pouze jednu hospodářskou jednotku ovládanou společností TOURIST CENTRUM. Předseda ÚOHS Mlsna tuto účelovou argumentaci ale jednoznačně odmítl. Zdůraznil přitom, že účastníci řízení nepředložili přesvědčivé podklady o tom, že by skutečně tvořili jednu hospodářskou jednotku. Řada důkazů naopak hovoří v tom smyslu, že uvedené společnosti se navzájem pokládaly za konkurenční firmy.

    Šéf soutěžního úřadu zamítl rovněž námitky, které se týkaly posouzení existence protisoutěžního jednání a nepřiměřené výše pokut. Jeho rozhodnutí tak nabylo právní moci. Pokuty uložené jednotlivým směnárenským společnostem se pohybovaly v rozmezí od 25 000 až po 1 278 000 korun. Nejvyšší pokutu obdržela společnost TOURIST CENTRUM a naopak nejnižší pak společnost H. P. – World, která se ale podání rozkladu vzdala.

KRISTIÁN CHALUPA

Autor článku: