ÚOHS: Vysoká sankce za kartel v oblasti zakázek nabyla právní moci

 Prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který uložil pokuty v celkové výši 33 917 000 korun společnostem SPIE Elektrovod a ASE za kartelovou dohodu týkající se výběrových řízení na elektromontážní práce zadávané společností ČEPS, již nabylo právní moci.

    V této souvislosti tiskový mluvčí ÚOHS Martin Švanda, uvedl, že proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a je tedy pravomocné. Účastníci řízení tak využili leniency programu i procedury narovnání, za což jim byly pokuty sníženy. V průběhu šetření ÚOHS zjistil, že jmenované společnosti nejméně v období od 28. února 2018 do 13. června 2018 koordinovaly svou účast a nabídky na tři veřejné zakázky. Zadavatelem byla zmíněná společnost ČEPS a hodnota těchto zakázek přesahovala 18 milionů korun. Švanda zároveň připomněl, že antimonopolní úřad prokázal protisoutěžní jednání obou soutěžitelů na základě zajištěných důkazů o jejich vzájemné telefonické a osobní komunikaci a komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp. Soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (tzv. bid rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Obě společnosti požádaly o aplikaci leniency programu i o tzv. narovnání, za což jim byly významným způsobem pokuty sníženy, a to na výsledných 32 498 000 korun pro SPIE Elektrovod a na 1 419 000 korun pro ASE.

    Díky žádostem o leniency a narovnání se uvedení soutěžitelé vyhnuli zákazu plnění veřejných zakázek, který může soutěžní úřad za zakázané kartelové dohody typu bid rigging také uložit.

KRISTIÁN CHALUPA

Autor článku: