Poslední premiéry ve staré Redutě

Pozvánka na e-výstavu

Reduta, jak ji známe dnes, je výsledkem několikaleté rekonstrukce, realizované na počátku 21. století. S divadelními produkcemi je tato budova spojená už více než 350 let, pouze ve 20. století se však divadlo v Redutě hrálo v upraveném redutním, dnes Mozartově sále. Pamětníci si jistě vzpomenou na řadu operetních a muzikálových premiér, které se zde odehrály, a možná i na poslední koncert 26. června 1993, po němž byla Reduta pro havarijní stav uzavřena. O divadle v Redutě ve 20. století a o posledních premiérách před uzavřením je nová e-výstava archivu NdB na www.ndbrno-evystavy.cz/ve-stare-redute (přístupná od 26. června do 23. října 2023).

Divadlo Reduta je dnes součástí Národního divadla Brno. Sídlí na Zelném trhu, je nejstarší divadelní budovou ve střední Evropě. Po rekonstrukci, jejímž cílem bylo skloubení historických prvků s moderním provozem divadla, byla Reduta v roce 2005 znovu otevřena. Divadlo má dva sály – Divadelní sál s kapacitou 325 diváků a Mozartův salonek. V budově se nachází také kavárna.

Autor článku:
Fotografie:
Archív Národního divadla Brno. Na snímku divadelní sál Reduty v 80. letech 20. století.