Konzulka Anna Proško: Moderní Ukrajinec je otevřený světu

Den před před neblahým 53. výročím sovětského vpádu do Československa ze srpna 1968 se u příležitosti 30. výročí nezávislosti Ukrajiny na Ústředním hřbitově v Brně konalo slavnostní otevření rekonstruovaného památníku padlým ukrajinským vojákům z doby první světové a polsko-ukrajinské války. Unikátní památník postavený ukrajinskou emigrantskou obcí před téměř sto lety připomíná 154 vojáků pocházejících z území současné Ukrajiny.

Památku zde pohřbených vojáků přišli 20. srpna 2021 uctít ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis, předseda Výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje Radomir Pavlíček, první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, konzulka Ukrajiny v Brně Anna Proško a také zástupci ukrajinské menšiny. Velvyslanec Perebyjnis velmi ocenil pomoc města Brna a zejména brněnské primátorky Markéty Vaňkové při obnovení památníku. Rekonstrukce byla iniciována členy organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy. O tomto místě se dozvěděli od paní Anastasije Strukové, která si památník pamatuje již od svých sedmi let, kdy se s rodiči – politickými emigranty – přistěhovala v roce 1939 do Brna. Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny se nejdříve podařilo rekonstruovat pouze ústřední pomník zobrazující matku-Ukrajinu truchlící nad svými padlými syny. V letech 2020 – 2021 se uskutečnila s finanční podporou brněnského magistrátu a podnikatele Vitalije Nejmeta renovace celého areálu památníku a rekonstrukce vedle umístěných hrobů. V průběhu pietního ceremoniálu byly položeny k památníku věnce a kytice. Celý akt pak vyvrcholil státními hymnami Ukrajiny a České republiky. Poté zazněly projevy hostů a proběhla také zádušní mše za padlé vojáky.

Ukrajinská konzulka v Brně Anna Proško pro Brnožurnál shrnula, jaká je vlastně podle ní její rodná země. Kromě jiného uvedla, že její vlast rostla a učila se z vlastních chyb. „Ukrajina s nezničitelným optimismem hledá cesty do lepší budoucnosti. Ukrajinský národ v žádném případě není možné označit za lhostejný. Zvlášť v posledních několika letech se mi zdá, že se Ukrajina stala více svobodomyslná, a to díky nezávislosti a otevření hranic s Evropou. Ukrajinci na sobě fyzicky poznali, jak vypadá svět bez železné opony, bez zdí a bariér. O to více vyrostlo předsevzetí bránit hranice své nezávislosti a svobody,“ zdůraznila konzulka Proško. Závěrem dodala, že moderní Ukrajinec je otevřený světu a je připravený se adaptovat na život v moderní společnosti.

Autor: Kristián Chalupa

                    Konzulka Anna Proško – druhá zprava vedle Petra Hladíka

                     Velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis na pietní vzpomínce

Autor článku: Fotografie:
Gerogij Nikolajev