Národnostní menšiny mají svátek

Festival Babylonfest 2021 v Brně a Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji je každoroční přehlídkou národnostních a etnických menšin a seznámení se s jednotlivými kulturami národů, které žijí v tomto regionu. V letošním roce se veřejnosti představí 17 spolků z deseti národnostních menšin, jejichž členové a příznivci žijí a rozvíjejí svoji činnost v Brně a Jihomoravském kraji. Hlavní organizátor tohoto svátku národnostních menšin je Asociace Babylon, z.s., ve spolupráci s výbory pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva Jihomoravského kraje a také s organizacemi národnostních a etnických menšin. Ředitel festivalu dr. Vlastimil Fabišik ze slovenské národnostní menšiny, šéf Slovenského folklorního souboru Púčik (Poupátko), nám zodpověděl pár otázek: 

Vloni byl Babylonfest kvůli pandemii coronaviru menší, jak to bude vypadat letos? Můžete uvést, s jakými podmínkami se organizátoři potýkají? 

Letošní příprava začala později než jiné roky. Ještě v květnu jsme nevěděli, jak to bude s rozvolňováním přijatých opatření. Při přípravě festivalu musíme brát v úvahu nařízená opatření, která nám trochu ztěžují jak přípravu festivalu, tak i jeho samotnou realizaci. Vzhledem k tomu, že jeden velký festival jsem již připravil začátkem srpna, už víme, co a jak, a můžeme při přípravě Babylonfestu využit získané zkušenosti. 

Přibližte, prosím, letošní program. V čem je jedinečný, jiný než předchozí?

Jiný je zejména současnou situací, která je ve společnosti. Ale i tím, že v letošním roce jsme se spojili s Výborem pro národnostní menšiny kraje, který v květnu nemohl předvést veřejnosti program Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Program tedy připravujeme společně a bude v něm víc spolků a skupin a také bude probíhat na různých místech města Brna. 

Festival začne přeborem národnostních menšin v bowlingu, pokračuje besedou Žijí mezi námi a sázením symbolických národních stromů v parku Lužánky. Které národnosti zasadí svoji dřevinu letos? Jakou a proč? 

Letos budou sázet svůj strom Moravští Chorvaté. Vysadí vrbu hlavatou. Její význam pro ně je nejen krajová tradice. To proto, že uvedený strom lze často vidět na soutocích Jevišovky a Dyje a na dalších místech spojených s Moravskými Chorvaty, ale také v rovině alegorní, kdy tento strom je pro Moravské Chorvaty znakem dlouhověkosti, schopnosti čelit nepřízni osudu. A je také poslem dobrých jarních zpráv. 

Členy a příznivce menšin čeká pub-kvíz vědomostí o reáliích jejich staré vlasti, literární dílna, divadlo ve Vietnamském paláci i koncert v sále Konzervatoře Brno. Na co zejména pozvete veřejnost?

Určitě bych rád všechny pozval do Viet Palace, kde se ve čtvrtek 16. září od 17 hodin lidé můžou ledacos dovědět o Vietnamu, jeho historii, kultuře a tradicích. Velmi zajímavý určitě bude program Podoby hudby v koncertním sále Konzervatoře Brno o den později od 19 hodin. Koncert Podoby hudby je přehlídka klasické hudby národnostních menšin, letos se posluchačům poprvé představí i studenti, absolventi a profesoři brněnské konzervatoře různých národností. V koncertním sále Leoše Janáčka budou znít národní díla i skladby světových skladatelů. Podoby hudby jsou v programu Babylonfestu vždy výjimečný kulturní zážitek a také netradiční společenské setkání. 

Hlavní program festivalu chystáte na sobotu 18. září v parku Lužánky na louce vedle Ponava Cafe&restaurant. Jaký folklor a jaké ukázky národní gastronomie budou na programu?

Od jedenácti hodin se spolky jednotlivě představí v „Duhové řece“, pestrobarevném průvodu národnostních menšin v centru města. Ve 12 hodin začne maraton hudby, zpěvu i tance, v němž se představí skupiny, soubory i jednotlivci spolků národnostních menšin, začne program Den národnostních menšin Jihomoravského kraje. Soubory předvedou bulharský, řecký, slovenský, romský, ruský, polský, německý, maďarský a vietnamský folklor i tradice Moravských Chorvatů. Abychom potěšili i chutě návštěvníků, připravujeme pestřejší paletu ochutnávek národní gastronomie – slovenskou, bulharskou, irskou, belgickou, španělskou, arménskou, ruskou, ale i jiné. 

Letošní Babylonfest a Den národnostních menšin Jihomoravského kraje uzavřete 18. září rovněž v parku Lužánky večerním koncertem. Na co se v něm mohou vyznavači hudby těšit? Připravili jsme koncert brněnské nadžánrové kapely Cimbal Classic, které bude patřit první část večera, a v druhé části zaznějí řecké písně v podání brněnských Řekyň Marthy a Teny Elefteriadu. 

Co se letos organizátorům podařilo, co nikoliv a proč? Co chcete prosadit do příštího ročníku? 

Podařilo se nám zejména propojení dvou akcí národnostních menšin do jedné. V letošním roce jsme chtěli zorganizovat koncert skupiny Gipsy.cz, ale má nasmlouvané koncerty z loňského roku, které se vzhledem k pandemii nemohly uskutečnit. Rádi bychom se s ní tedy domluvili na účinkování na Babylonfestu v příštím roce. 

(vž)

Autor článku: