Již osmnáct let vzdělává Czech-American TV v USA české krajany

Ve Spojených státech amerických žije nyní více než milion Američanů českého původu a právě pro tuto národnostní menšinu vysílá prostřednictvím kabelové televize a internetu své pravidelné vzdělávací pořady Czech-American TV. Úkolem této televize je především vzdělávat a informovat o české kultuře, tradicích, folklóru nebo místech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. U jejího zrodu stál brněnský rodák John Honner.

Czech-American TV vysílá výhradně v angličtině. Své diváky si hledá přes internet po celém světě. Mimo USA je největší sledovanost v Kanadě, Austrálii, Anglii a také v Ruské federaci. „Vysíláme v angličtině, protože chceme převážně zaujmout Čechoameričany, občany USA, kteří se hlásí k českému původu a už neumí dobře česky, a dále pro všechny Američany, kteří se chtějí něco více dozvědět o české kultuře. Hlavním cílem našich krajanských aktivit je osvěta a šíření dobrého jména České republiky v zahraničí se zaměřením na krajany, rodiny českých přistěhovalců, kteří své děti vychovávají v USA a všechny zájemce o ČR žijící v zahraničí, a to nejen v USA ale i v dalších zemích světa. Máme zájem o to, aby se děti učily českým tradicím, jazyku a znaly kulturní dědictví země, kde mají své kořeny. To se nám daří pomocí našich vzdělávacích projektů,“ říká zakladatel Czech-American TV John Honner. Podle jeho slov se Czech-American TV snaží stále posouvat směrem dopředu a naslouchat svým divákům. V současnosti je tento oblíbený program vysílaný na kabelové televizi v šedesáti různých amerických městech a jeho dosah je dva a půl milionu domácností.

„Produkci televizních programů zajišťuje tým více než čtyřiceti profesionálů, dobrovolníků z USA a České republiky. Jeho součástí jsou i studenti z různých univerzit. Členové vytvořili společnými silami během osmnácti let už patnáct vzdělávacích projektů, které stále vylepšují,“ říká Honner. Dodává, že v současné době se nezisková organizace například zaměřuje na tři vzdělávací oblasti: tradice, český jazyk a hledání českých kořenů. Televizní a internetové vysílání informuje o českých a moravských zvycích, národních a lidových tradicích, folklóru a českém kulturním dědictví. Jedná se o projekt Broadcast Czech Traditions, vzdělávací projekt na osvětu a podporu udržování českých tradic, zaměřený přímo na krajany žijící v zahraničí. Američané českého původu si tak na Czech-American TV mohou oživit tradice, které již jejich rodiny neudržují. V archivu televize je například dokument o tradicích na českých svatbách. Partnerem je v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Součástí projektů je také podpora výuky češtiny

Další vzdělávací projekt s názvem Czech School in the USA má za úkol podporu výuky českého jazyka. Výstupem jsou video dokumenty a speciální sekce na webovém portálu s aktuálním a přehledným seznamem českých škol, kurzů a studií s výukou českého jazyka na území USA. Nejnovějším projektem je Genealogy, což je podpůrný projekt na hledání českých kořenů, který je přímo zaměřený na krajany žijící v zahraničí. Projekt Genealogy se již nyní může pochlubit reálnými příběhy, které ukazují, jak američtí občané našli pomocí tohoto programu své předky v České republice. Výstupem je unikátní internetový modul, speciálně vyvinutý pro potřeby všech zahraničních obyvatel, kteří objevují své kořeny v České republice. Součástí tohoto projektu je například překlad německých názvů českých měst ve spojení s jejich lokalizací na mapě nebo vlastní překlady textů z kurentu či psané latinky. Další zajímavou funkcí je také možnost zadání konkrétního příjmení bez diakritiky, včetně jejich poangličtěných verzí, se zobrazením výskytu a četnosti v daných regionech ČR až do úrovně obcí a měst. Další informace o projektech Czech-American TV je možno najít na www.catvusa.com.

Kristián Chalupa

John Honner

Autor článku: