Krásné kulaté narozeniny kolegyně Mgr. Jany Čipákové

 Skromná, nenápadná, přitom nesmírně pilná, cílevědomá. Bylo a je na ni vždy spolehnutí. Je energická, přitom v její společnosti se cítíte v pohodě, klidu. I ve svém věku dokáže řešit složitější problémy. Paní magistra Jana Čipáková oslavuje v pátek 16. dubna své 80. narozeniny.

    Již řadu let pracuje v regionální radě Syndikátu novinářů jižní Moravy. Její kolegové se na ni mohou ve všem spolehnout. Vyřizuje velkou část agendy, korespondenci. Dlouhá léta vede klub novinářů-seniorů, vymýšlí a organizuje přednášky osobností a také zajímavé zájezdy – nejen pro seniory. Má ovšem za sebou velmi pestrý a plodný profesní život. Byla novinářkou a nesmírně aktivní propagátorkou folkloru.

    První dva roky své kariéry učila na základní škole ve Velkých Němčicích. Další dva roky připravovala autorsky i v reálu programy pro děti v Parku kultury a oddechu v Brně, v roce 1965 se stala redaktorkou městského rozhlasu po drátě. Normalizace pro ni znamenala vyhození z práce a hledání nového uplatnění. Nejdříve prodávala knihy v České ulici, byla administrativní silou Ústředí lidové umělecké výroby a 18 roků ji zaměstnávala Moravská galerie, kam nastoupila jako hlídačka a postupně se vypracovala na správkyni depozitáře. Po listopadu 1989 se dočkala rehabilitace, vrátila se i do Rozhlasového studia města Brna i do Syndikátu novinářů ČR.

  I přes represe a nelehká povolání zůstala celý život věrná folkloru. Začala s ním ve Valašském krúžku, kam nastoupila v šestnácti jako tanečnice a zpěvačka. Po několika letech začala s konferováním folklorních pořadů, čemuž se pak věnovala více než 40 let. Ve svých textech vycházela ze znalostí o lidovém umění obecně. Dovedně využívala vědomosti ze studia dějin výtvarného umění na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Postupně získávala a při konferování využívala poznatky o regionu, zvyklostech a projevech, na které se daný pořad nebo soubor zaměřil. Usilovala o soulad mezi mluveným slovem a atmosférou vystoupení, snažila se o kvalitní jazykovou, obsahovou i výrazovou kulturu svého projevu. Věhlasnou moderátorku vyhledávali pořadatelé festivalů a přehlídek v Brně a na celé jižní Moravě i samotné folklorní soubory. V roce 2009 v časopise FOLKLOR ohodnotil etnograf Pavel Šafařík při hodnocení přehlídky „Brněnsko tančí a zpívá“ její výkon jako nejvyšší kvalitu.

    Jana Čipáková také jezdila s folklorem do zahraničí, připomeňme Ukrajinu, Polsko, Maďarsko, Belgii, Nizozemsko. Zahraniční publikum vždy oceňovalo, že moderovala v jazyce navštívené země a zpaměti. Neznámou holandštinu, polštinu či maďarštinu se učila z překladu vlastního textu a z magnetofonové nahrávky, kterou jí pořídil rodilý mluvčí. Bylo to sice těžké, ale rychle a přirozeně tak navazovala kontakt s hledištěm.

    Výčet aktivit Jany Čipákové v oblasti folkloru je velmi dlouhý, připomeňme ty významnější. S Brněnskými gajdoši vystupovala doma i v Polsku, Nizozemí a v Belgii, uvedla s nimi také několik ročníků tradičních vánočních pořadů pro seniory v Brně-Tuřanech a v Ústavu pro slabozraké a nevidomé v Chrlicích. O Vánocích moderovala pořady i s Brněnským Valáškem. Do jejího kalendáře patřilo také šest ročníků velkých mezinárodních pořadů a stejný počet dětských v jejich rámci. Zná ji publikum několika ročníků pořadů Zdenky Jelínkové o Hanáckém Slovácku v Krumvíři. Ve Strážnici moderovala na hlavním pódiu pořad uznávaného etnografa a folkloristy Karla Pavlištíka a ve skanzenu pořad Jana Krista, prezidenta festivalu a ředitele Národního ústavu lidové kultury.

    Připravovala a stála na pódiu pětatřiceti ročníků národopisné přehlídky Brněnsko tančí a zpívá z celkem čtyřiačtyřiceti od samého začátku v roce 1975. Nelze v této souvislosti nevzpomenout, že Jana Čipáková patří mezi skupinu nadšených odborníků (spolu se Zdenkou Jelínkovou, Otakarem Pokorným, Jožkou Horou, Mirkou Ludvíkovou, Věrou Kovářů a s dalšími), kteří vyvedli na světlo písňové, taneční a krojové bohatství brněnského regionu, nad nímž folkloristé tak trochu ohrnovali nos. V roce 2019 se konal už 44. ročník národopisné přehlídky. Zásluhou jejích organizátorů přibývá v Brně mladých a dětských souborů. V Brně paní Jana nechyběla na slavnostních premiérách zdejších souborů – Poľana, Slovácký krúžek a Hanácký dětský soubor.

Jana Čipáková uvádí besedu s brněnským spisovatelem Ivem Odehnalem.

    Na svá vystoupení na menších i velkých scénách se připravovala vždy se stejnou péčí. S přehledem a znalostmi uváděla i desítky módních přehlídek oděvů inspirovaných lidovou tvorbou.

    Paní Janě Čipákové přejí členové regionální rady za všechny další členy Syndikátu novinářů jižní Moravy pevné zdraví do dalších let. A nechť jí lidové umění stále přináší velkou radost a potěšení.  (jbo, tr)

Autor článku: