26. výjimečná ročenka Městského divadla v Brně

Je potěšitelné, radostné a fascinující, že ročenky Městského divadla v Brně se staly již tradicí.

Obdivuji, s jakou pravidelností publikace vydává tato divadelní scéna v čele s ředitelem Stanislaven Mošou a s dalšími spolupracovníky, na kterou se příznivci tohoto proslulého divadla těší.

V této ročence jsou uvedeny unikátní materiály ve formě dopisů ředitele Stanislava Moši souboru v době pandemické krize. Ve svých dopisech informuje o aktuálním vývoji situace a dodává víru „v lepší příští“.

Zaujal mne první dopis ze dne 20. 3. 2020, ve kterém Stanislav Moša poznamenává: „Situace se vyvinula tak, že před Vás nemohu předstoupit a informovat obdobně tak, jako v jiných případech činím, o všem, co se kolem nás děje a jakým způsobem to ovlivňuje naši společnou práci. Po celou dobu, co mám tu čest vést naše divadlo, jsem se v podobné době neocitl… Proto, abyste byli o všem podstatném informováni, používám tedy tuto formu.“

Závěrečný dopis souboru je datován 2. 6. 2020, kde Stanislav Moša píše: „Doufám, že druhý nouzový stav nenastane a nová situace Vás zastihne v plné kondici k radosti našich diváků i naší.“

Tyto dopisy jsou zcela ojedinělé a svou výjimečností se zařadí do historie Městského divadla Brno.

Byla to výborná myšlenka navázat na významnou publikaci divadelního recenzenta a teatrologa Zdenka Srny s podtitulem „Svědectví diváka, recenzenta, kritika a historika v životě jedné divadelní scény“.

Tato publikace byla vydána před 26 lety a od té doby prošla tato divadelní scéna zcela viditelným uměleckým vývojem, zformovala se a dozrála v ojedinělou instituci.

Ročenka, stejně jako předcházející, je dokonale výtvarně zpracována a doplněna fotografiemi Tina Kratochvila a Nikol Wetterové ze zkoušek inscenací, společenských setkání, z inscenací a dalších aktivit divadelního souboru. Další činnost této profesionální scény je v publikaci zobrazena a je svědkem toho, jak její členové oplývají energií a entuziazmem.

Ročenka seznamuje čtenáře s inscenacemi, členy souboru, recenzemi a rozhovory. Na krásném křídovém papíře publikace najdete také Kalendárium, které přibližuje sled událostí tohoto období, dále seznam zaměstnanců i emeritních spolupracovníků.

Stanislav Moša ve své rozsáhlé stati „Hodnocení umělecké činnosti Městského divadla Brno za sezonu 2020/2021“ závěrem uvádí: „Pro mimořádné dramaturgické, produkční i interpretační kvality je naše divadlo i nadále vnímáno jako jedna z nejvýznamnějších domácích i světových scén, se kterými se může srovnávat vskutku jen málo divadel na světě“.

Eva Šlapanská,

hudební a divadelní publicistka

Autor článku: