60 let oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna

Brno je významným, odbornou i laickou veřejností oceňovaným „ohniskem“ architektury dvacátého století. Tato skutečnost podnítila vznik Oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna, které bylo založeno 1. prosince 1962. Šedesáté výročí připomíná výstava na Špilberku, která se koná od 23. června do 31. prosince 2022. A protože architektura je rodu ženského, nese název: Šedesát/Sólo pro stále mladou dámu.

„Návštěvníci výstavy se seznámí s historií sbírky, ale také s rozsáhlou prezentační a publikační činností oddělení. Zhlédnou ukázky nejcennějších sbírek spojených se jmény Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Jiří Kroha, Emil Králík, Jan Vaněk, Jindřich Halabala a jiní,“ přiblížil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Koncentrace, a především výjimečná kvalita staveb z období mezi válkami, z nichž mnohé začínaly chátrat nebo byly přestavovány, podnítily Iloše Crhonka, zakladatele sbírky, zaměřit se na brněnskou architekturu meziválečného období. Začal shromažďovat náčrty, kresby, studie, plánovou dokumentaci, fotografie včetně negativů, písemnosti, modely staveb, nábytkové artefakty a další doklady, které souvisely nejen s architekturou Brna dvacátých a třicátých let 20. století.

První významnou akvizicí byl osobní fond architekta Bohumila Babánka. Poté následovaly archivy dalších osobnosti československé architektonické avantgardy: Otto Eislera, Bohuslava Fuchse, Jaroslava Grunta, Františka Kalivody, Jindřicha Kumpošta, Mojmíra Kyselky, Josefa Poláška, Oskara Pořisky, Jana Víška, Bedřicha Rozehnala a dalších. V muzeu se nachází unikátní sbírka od zhruba šedesáti českých a evropských autorů (Ludwig Mies van der Rohe, Adolf Loos, Marcel Breuer aj.). „Fondy specifického oddělení dějin architektury jsou dnes tedy nenahraditelným zdrojem poznání, inspirace a potěšení pro celé generace odborníků, ale i milovníků moderní architektury u nás a v zahraničí,“ zdůraznil kurátor výstavy Jindřich Chatrný, vedoucí Oddělení dějin architektury Muzea města Brna.

Výstava bude v průběhu obměňována a doplňována doprovodnými akcemi. Projekt proměnných vizuálních prezentací bude provázen cyklem přednášek s historiky a teoretiky architektury, besedami s rodinnými příslušníky architektů či jejich studenty. Aktuální informace o exponátech obměňovaných v průběhu výstavy a doprovodných akcích budou zveřejňovány na webových a facebookových stránkách muzea. Další poklady ze sbírek oddělení dějin architektury budou představeny na podzim 2022 v rámci chystané výstavy „Poklady z depozitářů“.

Jaroslav Štěpaník

Autor článku: