Leoš Janáček a Luhačovice

Prostředí Luhačovic mělo inspirující vliv na tvorbu malířů, spisovatelů a hudebních skladatelů. Jedním z nich byl Leoš Janáček, kterému Luhačovice doslova učarovaly a od léta 1903 býval jejich pravidelným hostem. Luhačovice navštívil celkem pětadvacetkrát.

Poznal zde také svou velkou pozdní lásku Kamilu Stösslovou, inspirátorku některých jeho skladeb. V Luhačovicích komponoval Glagolskou mši, vznikl zde náčrt Zápisníku zmizelého a II. smyčcový kvartet „Listů důvěrných“ a na luhačovickou kolonádu je situována opera Osud.

„Bylo to v Luhačovicích. Tam bylo hrozně,“ píše skladatel o vzniku Glagolské mše. „Pršelo den co den, denně večer jsem sedl, nalinýroval a bylo to ve třech týdnech. Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotu národa na podkladě ne náboženském, ale na tom mravním, silném, které si bere Boha za svědka.“

Leoš Janáček nacházel v místě, kde lázeňský život nerušil soužití s přírodou, tolik potřebné soustředění.

„Odpočíval pod širokým dubem u Jestřabí a hovoříval tam s redaktorem F. K. Zachovalem, s nímž se tu setkával již deset let,“ přibližuje Janáčkovy pobyty v Luhačovicích František Kožík ve své knize Po zarostlém chodníčku.

Janáčka často zdravili cizí lidé. Redaktor Václav Běhounek vzpomíná, „jak se vždy vymrštil od svého stolu a hluboko se ukláněl, když Janáček v bílých šatech a s vysokou mlynářskou čepicí vkročil do vegetářské jídelny…“

Luhačovice na svého Mistra nezapomínají. Jako v minulých letech, tak i letos se malebné lázně rozezní Janáčkovou hudbou na 29. Festivalu Janáček a Luhačovice, 11. až 16. července na Lázeňském náměstí, v Lázeňském divadle, v kostele svaté Rodiny.

Na koncertech vystoupí sólisté, komorní soubory, orchestrální tělesa, operní soubor Slezského divadla v Opavě a další. 

Zahájení festivalu se koná v pondělí 11. července 2022 v 16.30 hodin u busty Leoše Janáčka s proslovy čestných hostů a uvedením slavnostních fanfár Janáčkovy Sinfonietty v podání Žesťové harmonie Zlín.

Ve 20 hodin na Lázeňském náměstí uvede Slezské divadlo Opava Figarovu svatbu W. A. Mozarta, dále na festivalu účinkuje Moyzesovo kvarteto, Mucha Quartet a pianista Maroš Klátik, Czech Ensemble Baroque, Cimbálová muzika Dunaj, pěvecký sbor Spinek, Martin Jakubíček – varhany, dále PhilHarmonia Octet Praque s Vilémem Veverkou a Václavem Vonáškem a na závěr festivalu vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů.

Na koncertech zazní skladby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Felixe Medelssohna-Bartholdyho, Františka Ignáce Tůmy, Kostelní písně ze Znorov, W. A. Mozarta, Vítězslava Nováka a Aleše Pavlorka.

Součástí festivalu je doprovodný program, který je oblíben u publika.

Tak se mohou lázeňští hosté opět těšit na tradiční festival a jako každoročně se potkávat na koncertech, u pramene Vincentky, nebo v jiných krásných koutech malebných lázní Luhačovice.

Eva Šlapanská,

hudební a divadelní publicistka

Autor článku: