Pro harmonické soužití národnostních menšin

Dnem národnostních menšin vyvrcholil v sobotu 17. září v brněnském parku Lužánky 15. ročník festivalu národnostních menšin Jihomoravského kraje Babylonfest 2022.

Krojované soubory diaspor i etnik ze 14 zemí Evropy a Vietnamu prošly v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem ulicemi středu Brna a pak se podělily s publikem na pódiu v parku o národopisné zvyky a lidové umění ze své staré vlasti. Kulinářské výtvory tam nabídly zájemcům ke koupi a ochutnání jejich národní stánky. Bohatý program uzavřel v Lužánkách večerní koncert kapely Gipsy.cz.

Babylonfest jako každoroční přehlídka národnostních a etnických menšin seznamuje veřejnost s kulturami národů, které žijí v jihomoravské metropoli. Chce ukázat tradiční lidovou kulturu, kterou si menšiny uchovávají, prezentovat život těchto diaspor v Brně. Přínos jejich aktivity je ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vůbec obohacení účastníků společných setkání.

Právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem, má na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usiluje o harmonické soužití národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem.
(vž)

Největší zájem byl o dobroty u kulinářských stánků.

Autor článku: Fotografie:
Václav ŽALUD