Skácelova ulice

A náhle jsme tu navěky     

a tady je náš svět      

otázka okna do dvora

a okna do ulice odpověď

/z básně Kotlářská 35 a ze sbírky Odlévání do ztraceného vosku/

Těmito verši oslavil Jan Skácel brněnskou Kotlářskou ulici, kde dlouhá léta bydlel se svou paní Boženkou. Ale já chci psát o jiné ulici, která nyní nese básníkovo jméno a leží v horní části Králova Pole. Dříve se jmenovala Moskevská a za německé okupace Žabovřeská. K této ulici mám tak trošku intimní vztah, poněvadž jsem zde vyrůstala a prožívala krásná dětská léta.

Někteří mladí Královopoláci se však ptají, proč právě tato ulice se jmenuje Skácelova, když básník bydlel na Kotlářské ulici?

Nezapomenutelný český básník Jan Skácel studoval na královopolském gymnáziu na Slovanském náměstí, kde Skácelova ulice začíná a maturoval tam v roce 1941. V almanachu k 50. výročí založení gymnázia jsou otištěny dvě jeho povídky s názvy Malá recenze na antiku, kde se vyznává ke své lásce k latině a Spicam illustre tenens virgo, charakterizující dobu okupace. Rodiče Jana Skácela bydleli na rohu Vodovy a tehdejší Moskevské ulice. Otec Jana Skácela byl velmi vzdělaný a moudrý muž, ke kterému jsem cítila takovou zvláštní úctu, a matka byla velmi skromná a jemná žena.

Když se vrátím o řadu let zpět, vidím Jana Skácela s knihou v ruce a jeho bratra Petra – malíře s nezbytným skicářem pod paží, jak vycházejí z domu, kde bydleli jejich rodiče a jdou na obvyklou nedělní procházku, právě po tehdejší Moskevské ulici. Kdo ví, které verše či náměty na obrazy tam tehdy vznikaly. Když jsem se s Janem Skácelem později osobně setkala, vždy jsem připomněla chvíle, kdy jsem ho jako studentka velmi obdivovala. Ten obdiv zůstal dodnes. Petr Skácel učil výtvarnou výchovu na královopolském gymnáziu a jeho žákyní byla také moje sestra.

Dnes Skácelova ulice, lemována jehličnatými a listnatými stromy, směřuje z Králova Pole do Žabovřesk a stala se s řadou obchodů a obchůdků, restaurací i kaváren ulicí velmi živou a pestrou.

Myslím, že by Jan Skácel měl radost, kdyby dnes šel po své ulici, zašel si se svými přáteli na dobré víno nebo koupil v květinářství paní Božence kytičku.

Eva Šlapanská

Autor článku: