V Redutě před 255 lety vystupoval W. A. Mozart i se svou sestrou Marií Annou

K významným událostem v Redutě patří památný koncert sourozenců Wolfganga Amadea Mozarta a jeho sestry Marie Anny, zvané Bannerů,  dne 3. prosince 1767. Tehdy jedenáctiletý Wolfgang Amadeus se svou sestřičkou hráli di­vadelním sále na cembalo sólově a s doprovodem brněnského orchestru.

Děti doprovázel jejich otec Leopold Mozart, který se obával nákazy neštovic; vypukla ve Vídni, proto odjel s nimi na Moravu.

Jejich cesta vedla 23. října 1767 přes Brno do Olomouce. Mozart jako dítě navštívil poprvé Brno někdy kolem 24. října 1767, ale město pro něho tehdy znamenalo jen průchozí stanici. Obě děti v Olomouci onemocněly – neštovicemi. Tehdy jim prokázal velkou laskavost Leopold Antonín hrabě Podstatský, děkan katedrálního chrámu a rektor olomoucké univerzity, který poskytl mladičkému Mozartovi a jeho sestře pohodlné ubytování. O zdraví dětí se staral osobní biskupský lékař Josef Woff.

23. prosince se Leopold Mozart vydal s dětmi po jejich  uzdravení  zpět do Brna. Přenocovali snad v augustiniánské rezidenci ve Výšovicích.

Na Štědrý den přijeli do Brna, kde se ubytovali v paláci hraběte Franze Antona Xavera von Schrattenbacha v Kobližné ulici. Brno bylo první místo, kde Wol­fgang Amadeus po šťastném uzdravení koncertoval. Zprávy o brněnském pobytu,  a  zejména koncertu W. A. Mozarta, se opírají o latinské zápisky augustiniánského probošta Aurelia Augustina ze Sternberku, který pobýval v Brně v době koncertu malého génia.

Poznamenává, že 30. prosince 1767 byl přítomen koncertu jedenáctiletého hocha a jeho patnáctileté sestry ze Salcburku, který se konal v Taverně – dnešní Reduta –  za obdivu všech přítomných. Sourozence doprovázel orchestr brněnských hudebníků. Hráči  na  dechové nástroje hráli k nespokoje­nosti Mozartově poněkud nečistě. Mozarta doprovázeli v Brně hudebníci brněnského věžního kapelníka A. Fischera. Ten se pochlubil magistrátu pochval­ným uznáním kapelníka Leopolda Mozarta za zdařilé výkony hudebníků. Obě zprávy si  poněkud odporují, ale je jisté, že  brněnští hudebníci dokázali značnou  pohotovost a schopnost již tím, že mohli doprovázet zázračného chlapce. Škoda, že není nikde doloženo, jaké skladby Mozartovy děti hrály. Pravděpodobně interpretovaly skladby pro cembalo pro dvě nebo čtyři ruce, divertimenta s klavírem nebo koncerty. Možná, že předvedly i skladby W. A. Mozarta, který již v té době úspěšně komponoval. Dne 9. ledna 1768 odcestoval Leopold Mozart s oběma dětmi zpět do Vídně. Na památku pobytu W. A. Mozarta v Brně naše město uctilo jeho památku – na Zelném trhu před divadlem Reduta byla umístěna skladatelova socha.

Eva Šlapanská

Autor článku: