Dvě velká výročí Janáčkovy akademie múzických umění

Letos si Janáčkova akademie múzických umění v Brně připomíná dvě významná výročí.  12. září roku 1947 je datem založení JAMU. 24. října 2012 bylo otevřeno Divadlo na Orlí.

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo naplněním myšlenkového odkazu Leoše Janáčka a jeho snahy o ustavení hudební akademie v metropoli Moravy. V roce 1947, dva roky po Praze, vznikla i v Brně vysoká umělecká škola, s odborem hudebním a dramatickým. Hudební fakulta zahajovala činnost s dvaceti třemi studenty. Proděkanem byl jmenován prof. František Kudláček (1894-1972). Následující rok se stal děkanem JAMU, pak rektorem prof. PhDr. Ludvík Kundera (1891-1971) a děkanem divadelní fakulty prof. Frank Wollman (1888-1969). Do studijního roku 1948/1949 vstupovala nová vysoká škola již s 85 studenty. Dnes se jich tu připravuje k budoucímu uplatnění kolem sedmi set.

Od počátků k dnešku urazila akademie umění obrovský kus úspěšné cesty. Škola s fundovanými pedagogy vychovala generace uměleckých osobností, v průběhu let došlo k akreditaci nových oborů, z nichž jsou některé u nás jedinečné. JAMU je známa ve světě již tradičními mezinárodními festivaly a soutěžemi. Škola se výrazně zapojuje do kulturního dění města a kraji, prosazuje se nad tento rámec vlastní uměleckou prezentací.  

Jedním z milníků v rozvoji JAMU se stala výstavba vlastní divadelní scény, ukončená v roce 2012. Vznikla v historickém centru města, v proluce u Měnínské brány po provizorním domě z padesátých let. Jedna z největších investic školy neopomenula technologické a nástrojové vybavení. Nahrávací studio slouží nejen k výuce. Cílem tehdejšího rektora Ivo Medka, byla technologicky a akusticky špičková scéna. Z důvodu neustálého rozvoje divadelních i hudebních oborů, včetně manažerských, citelně chyběla.

Divadlo na Orlí je jednou ze dvou divadelních scén JAMU. Slouží především ateliérům muzikálového herectví Divadelní fakulty a Komorní opeře Hudební fakulty. Odehrávají se tu orchestrální koncerty, absolventské koncerty, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER a další projekty obou fakult. Využívají nejen hlavní multifunkční sál divadla pro 150 diváků, ale také zkušebny a moderní nahrávací studio. „Divadlo na Orlí naší akademii simuluje moderní, v podstatě profesionální scénu. Jako bývalý ředitel regionálního divadla vím, jak je důležité si uvědomovat, že divadlo není jen „dům, kde se něco hraje“, ale že je to živý organismus, místo setkání, zkrátka, že je to místo, kde se vše prolíná Je pro nás zásadní, že si něco takového mohou naši studenti vyzkoušet a přenést tuto energii na budoucí pracoviště“, zdůraznil Petr Michálek, současný rektor Janáčkovy akademie.

U příležitosti kulatého výročí bude dnes (15. 9. 2022) uvedena slavnostní premiéra muzikálu Frankenstein – skutečný příběh. Stane se již šedesátou premiérou od roku 2012 v Divadle na Orlí. Režisérem inscenace je Aleš Kohout.

Následovat budou dvě v jednom večeru uvedené autorské opery Noemi Savkové a Markéty Brothánkové J.A.K. z Labyrintu/Kalvárie. Komorní opera HF JAMU je představí i v rámci festivalu Janáček Brno 2022. Druhou operní premiérou budou Dvě vdovy Bedřicha Smetany.

Muzikálové premiéry budou pokračovat Metro(nomem), autorů Jiřího Šilberského a Aleše Kohouta, po něm následuje Láska. Krev: Excalibur! Karla Steigerwalda a Michala Pavlíčka. Závěrečnou premiérou je společný projekt Hudební a Divadelní fakulty JAMU Swing! Podle rytmu poznáte nás autora Pavla Trtílka.

Sám výčet dalších premiér jedné ze dvou studentských scén vypovídá, jak velký kus cesty Janáčkova akademie Brno ušla od svých začátků. Možno jen popřát další úspěšná vykročení!

Jaroslav Štěpaník

Autor článku: