Ensemble Opera Diversa uvádí ke konci roku 2022

Brněnský soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy, je od svých počátků v roce 1999 nepřehlédnutelný. Rozvinul se v hudebně dramatickou společnost, která rok co rok realizuje kolem třiceti vystoupení a představení. Uvedla již sedm původních celovečerních oper, dvě desítky minioper, množství premiér orchestrálních skladeb vzniklých na objednávku a skladeb klasického repertoáru. Diverzní program pro poslední měsíc roku je nabitý, mnohotvárný, přitažlivý.

3. prosince v 16 hod. v sále brněnské Reduty čekají na dětské diváky a jejich dospělý doprovod

MĚSTSKÁ STRAŠIDLA. V humoristicky laděných libretech Martina Kyšperského se setkáváme se strašidly, která žijí v dopravních prostředcích (Tramvajový upír), v městské zeleni (Lebka v parku), nebo v nákupních centrech (Časožrout v obchoďáku). My, věku dospělého, si jich ani nepovšimneme. Děti to vidí jinak. Právě proto se stávají hrdiny tajemných setkání s bytostmi, které někdy budí hrůzu, jindy smích, ale vždy nutí k zamyšlení nad světem, ve kterém nežije člověk sám. Kdo o existenci městských strašidel nepochybuje, je ve výhodě – v jejich společnosti se pobaví, zažije malá dobrodružství a získá velmi cenné zkušenosti.

Představení je vhodné pro děti od 5 let, hraje se 50 minut bez přestávky a je prokládané hravou komunikací a interakcí s malými diváky.

Letošní poslední diverzní koncert pod názvem Hudební inventura spadá do linie inventur, v jejichž rámci se soubor věnuje (znovu)objevování a objednávání skladeb domácích autorů. Tato inventurní událost nabízí konfrontaci až tří skladatelských generací. Ve foyeru Domu umění města Brna 6. 12. od 19 hod. zazní skladby Rudolfa Komorouse (1931), žijícího v Kanadě a brněnského Pavla Slezáka (1941). Generačně mladší budou reprezentovat skladby Radima Bednaříka (1979) a jeho žačky Terezy Opálkové (1998). Instrumentačním pojítkem koncertu je cimbál jako sólový nástroj.

Světlo na konci tmy je připravovanou světovou premiérou, inspirovanou osobností a dílem Františka Drtikola, fotografa, ale i myslitele a mystika, který se uplatnil také v kresbě, malbě, grafice. Jednoaktová opera pro čtyři hlasy autorů Ondřeje Kyase a Kateřiny Křivánkové zazní poprvé v divadle Reduta 28. prosince v 19 hod.  Ne pouze vizuálním doplňkem, ale součástí kusu bude scénická videoprojekce, která nejsnáze, ale nejpřesněji pomůže vyložit Drtikolovo dílo. Nepůjde však pouze o dokumentární zveřejnění reprodukcí, ale o představení videa jako svébytného prvku umělecké tvorby. – Nepochybně premiéra s šancí zaujmout, vzbudit zájem.

(št)

Autor článku: