JAMU představuje osobnosti Hudební fakulty

  V dobré víře, že jednou skončí koronavirové omezení vstupu do budovy, instalovali na přelomu roku ve foyer Janáčkovy akademie múzických umění na Komenského náměstí výstavu panelů s portréty a informacemi o již zemřelých osobnostech své Hudební fakulty. V době pátého stupně tzv. PSA do budovy nesměl nikdo cizí, mně se to podařilo trochu na zapřenou, jen jsem udělal pár snímků a zmizel.

    Panely jsem nemusel studovat, protože mám v ruce první i druhý díl publikací vydaných touto skvělou školou. Nesou název – jak jinak – Osobnosti Hudební fakulty JAMU. První z nich, jak také informuje panel na výstavě, vznikla v roce 2017 u příležitosti 70. výročí založení školy. „Její kladný ohlas vedl k rozhodnutí realizovat i díl druhý,“ uvádí prof. Jindřiška Bártová, která obě publikace s kolektivem vytvořila. Druhý díl vyšel v roce 2020. Výstava přibližuje každou osobnost portrétem i dalšími fotografiemi a stručnějším textem. Je to průřez obou zmíněných publikací obohacen ještě o umělecké a pedagogické osobnosti školy, kterým byla již dříve věnována publikace vydaná Nakladatelstvím JAMU. Jejich řadu zahájil, jak opět informuje prof. Bártová, skladatel Jan Kapr, jehož monografie z roku 1994 otevřela ediční řadu Acta musicologica et theatrologica JAMU. Řada je vydávána dodnes, vyšly desítky titulů.

    Samotná výstava je pouhou zkratkou zmíněných publikací. „Výběr konkrétních umělců vycházel ze snahy o historické postižení co nejširšího spektra činnosti předních – dnes již nežijících – tvůrců, působících na JAMU,“ citujeme z textu na úvodní panelu podepsaném prof. Bártovou. Texty v obou dílech „Osobností“ jsou velmi rozmanité. Nabité informacemi, dokumenty, citáty a spoustou zajímavostí ze života dotyčných. Opravdovým zájemcům o hudební život nejen Brna odhalí mnoho úžasných souvislostí. Půvabná je hned první kratší stať pianisty Igora Ardaševa o jeho profesorce Inesse Janíčkové. Následují tři obsáhlé studie Jindřišky Bártové věnované operní pěvkyni a pedagožce JAMU Anně Barové, muzikologovi Janu Trojanovi a skladateli i učiteli skladby na JAMU Miloslavu Ištvanovi. Autorka přibližuje tyto osobnosti jako životopisec, který je osobně dobře znal, a zevrubně píše o jejich odborné práci. O těchto a všech dalších statích platí, že přinášejí spoustu i dosud nepublikovaných informací. Dobře se vám také bude číst vzpomínka na skladatele, muzikologa, dirigenta a pedagoga Zdeňka Zouhara z pera jeho syna, skladatele prof. MgA., Mgr. Víta Zouhara, Ph.D. Životem a dílem dirigenta a dramaturga brněnské opery Václava Noska provádí doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D., vedoucí katedry hudebních a humanitních věd JAMU. Druhý díl publikace Osobnosti HF JAMU je vybaven bohatou fotodokumentací i ze soukromého života. Seznamuje dále s Bedřichem Havlíkem, Milanem Mášou, Břetislavem Bakalou, Vlastimilem Lejskem, Evou Horovou, prvním rektorem JAMU Ludvíkem Kunderou, Janem Šoupalem, Jiřím Kratochvílem, Ctiradem Kohoutkem, Otakarem Vondrovicem a Jiřím Skovajsou. Na výstavě ve foyer JAMU spatříte rovněž panely věnované Františku Schäferovi, Františku Michálkovi, Josefu Veselkovi, Bohumilu Smejkalovi a dalším osobnostem.

    JAMU vydala rovněž v roce 2020 publikaci věnovanou osobnostem Divadelní fakulty.  

(tr)

Z výstavy ve foyer Janáčkovy akademie múzických umění.

Autor článku: