Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: První výstava v obnovené kapli Paláce šlechtičen

Výstava představuje známé a také méně známé postavy svatých a různé svátky v kramářských písních a lidové kultuře spjaté s písňovou tvorbou publikovanou v kancionálech, dále písně prosebné nebo modlitební, a nechybí ani známé písně poutní.

Náboženské kramářské písně sledovaly potřeby duchovního života společnosti, ať se již týkaly víry, nebo mísily prvky epické, lyrické, inspirující se také dramatickými postupy. K nejpočetnějším patří písně spjaté s tvorbou publikovanou v kancionálech. Tematicky bývaly spojeny s církevním rokem, jako například písně adventní, vánoční nebo pašijové.

Písně o světcích a světicích mají spíše vyprávěcí ráz, který čerpal z legend a oživoval příběhy postav z Bible nebo apokryfů. Specifickou skupinou byly písně poutní, spjaté s kultem Panny Marie, ale také dalšími uctívanými světci. Oblíbené písně byly vydávány opakovaně, často i v průběhu dvou až tří století a přizpůsobovaly se různým účelům. „Zlatým věkem kramářských a poutních tisků bylo 18. století, tradice definitivně vymizela v 50. letech 20. století,“ řekla na tiskové konferenci autorka výstavy Jana Poláková.

Výstava propojuje na první pohled spolu nesouvisející témata s reálným životem a současností. Výstavu doprovází interaktivní dotyková obrazovka a videosmyčka, je instalována v prostorách nově restaurované barokní kaple Paláce šlechtičen od 15. května do 13. listopadu 2022.

Petr Michl

Pohled do expozice v obnovené barokní kapli.

Autor článku: Fotografie:
Petr Michl