Na koncert s dětmi? Ano, na Filharmonii do Besedního domu!

Tenhle typ abonomá je bezkonkurenčně nejoblíbenější a téměř vyprodaný. Děti, které přicházejí s rodiči, jsou hudebně nadané a většinou už navštěvují hudební školu a jsou tedy připravené ukázněně vnímat. Jsou ale také dostatečně hravé a mají fantazii, kterou dokáží zpracovávat i do jiných druhů kreativity. A jsou mezi nimi také děti hrajících hudebníků, aby viděly, co vlastně jejich rodiče dělají. A bylo vidět, že i pro hudebníky je to práce výjimečná, neboť co může být víc inspirujícího, než hrát pro své děti a vidět, že je to baví!

V této sezóně je připraven cestovatelský program a dětem se představují země, ve kterých hudebníci filharmonie hráli. A děti cestují v jejich stopách. V sobotu 12. listopadu 2022 to byl program, ve kterém cestovaly děti severní Evropou spolu s moderátory Kristýnou Drášilovou a Vítězslavem Mikešem v režii Rudolfa Chudoby a pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka.

Další program se hrál v sobotu 3. prosince 2022, tentokrát cestovala Filharmonie do Asie a moderátoři Kristýna Drášilová Josef Škarka v režii Rudolfa Chudoby spolu s dirigentem Chuheiem Iwasakim je přenášeli do zemí, kde brněnští hudebníci buď již hráli, nebo by chtěli hrát a měli možnost seznámit děti s hudbou, která se k těmto zemím váže.

Do Indie se vypravili díky předehře k opeře Lakmé, kterou složil francouzský romantický skladatel Leo Délibes a díky hinduistickému tanci Carla Nielsena ze scénické hudby op. 34 ze suity Aladin. Další skladbou byla skladba Šeredka, vládkyně pagod z pohádkové suity Má matka husa Maurice Ravela, kterou skladatel složil pro děti svých přátel podle starých francouzských pohádek.

Další navštívenou zemí bylo Japonsko, ve kterém brněnská Filharmonie hrála již mnohokrát. A protože u dirigentského pultu stál japonský dirigent, vystudovaný a naturalizovaný v České republice, byla to dobrá příležitost předvést, jak zní japonština a co japonskému dirigentovi tady u nás chybí. Prý Japonci a Šinkanzen.

Zazněla skladba japonského skladatele Yasushi Akutagawy Triptyque pro smyčce 1. věta Allegro, předehra ke 3. dějství opery Giacoma Puciniho Madame Butterfly, skladba japonského skladatele Kosaku Yamady Akatombo, neboli Červená vážka a na závěr skladba Joe Hisaishiho Mary Go Round of Live z filmu Zámek v oblacích.

Skladby provázela moderátorská dvojice Kristýny Drášilové a Josefa Škarky, která hravým a veselým způsobem vtahovala děti do atmosféry hudby a zemí, do kterých je hudba provázela. Děti byly nadšené a po koncertě je ještě ve foyeru čekala autogramiáda moderátorů a dílničky, které se vázaly k tématům skladeb. Děti i rodiče tak strávili krásné dopoledne s krásnou hudbou.

V dalším kalendářním roce se vypraví 18. února 2023 moderátoři Kristýna Drášilová a Michal Jančík do Afriky, spolu s režisérem Rudolfem Chudobou a Kantilénou, koncertním sborem a dirigentem Michalem Jančíkem. V sobotu 25. března 2023 pojedou  moderátoři Kristýna Drášilová a Josef Škarka v režii Rudolfa Chudoby spolu s Filharmonií Brno a dirigentem Robertem Kružíkem Napříč Amerikou.

A v sobotu 13. května 2023 budou Zase doma v Brně moderátoři Kristýna Drášilová a hosté v režii Rudolfa Chudoby, spolu s Filharmonií Brno a dirigentem Adamem Sedlickým. Děti i jejich rodiče se jistě mají i v dalším roce na co těšit spolu s členy brněnské filharmonie!

Karla Hofmannová

Na koncertech pro děti bývá obvykle veselo.

Autor článku: Fotografie:
archív Filharmonie Brno