Špilberk žije i v zimě, má nový prohlídkový okruh a v plánu nové výstavy

Když se řekne Špilberk, znamená to především Muzeum města Brna. Tato paměťová instituce na hradě, který se tyčí nad městem, zde sídlí a hrad spravuje. Spravuje však i další budovy, neméně slavné. Vila Tugendhat je naše jediná památka UNESCO, její sestra Arnoldova vila zatím na své probuzení ze spánku čeká a Měnínská brána, někdejší součást městského opevnění, je už jen historickou relikvií, přesto je využívána jako výstavní prostor.   

Nejstarší a ve světě nejproslulejší je bezesporu hrad Špilberk, který měl od svého založení Přemyslem Otakarem II. město původně chránit, ale ne vždy tomu tak bylo. Ale byl vždy za hradbami a tedy mimo město, na které dohlížel.

Příběh hradu, což je nový prohlídkový okruh, všechny historické peripetie prozradí a to jak v interiérech, tak v exteriérech, kde jsou nejkrásnější výhledy na Brno. Příběh hradu by si neměl nechat ujít žádný hrdý Brňák, ani žádný turista. Vedle poznání příběhu by se neměly pominout ani další výstavy, které se k příběhu vážou.
Poklady z depozitářů  je výstava, která bude trvat do konce března roku 2023. Historikové vybrali jen šest(!) nejzajímavějších exponátů z více jak 206 tisíc předmětů, které na hradě jsou uchovány a které pochází z různých časových období a také zde vypráví své příběhy.
Poklady špilberské zbrojnice, výstava zbraní a zbrojí, je zde k vidění již od března letošního roku a do konce tohoto roku je ještě ke zhlédnutí. Reflektuje celou historii hradu, ale nejvíc nejslavnější dobu Brna, obléhání Brně Švédy v 17. století a k tomu se vážící i historii Městského střeleckého sboru Brno, která se táhne jak červená nit až do současnosti.  Ale nemůže jistě pominout ani nechvalnou dobu vojensky poslední, kdy na hradě sídlil wehrmacht.
V nabídce najde návštěvník také prohlídku bastionu, kde jsou dnes depozitáře, ale kde je možno vidět i život vojáků při obléhání. A vodojemy, tam je také nová expozice, je tu výběr toho nejlepšího, co se našlo v lapidáriu. A samozřejmě jsou tu stále kasematy a výstava Špilberk – žalář národů a jejich tajemství, kdy tu byli vězněni odvážní a zoufalí lidé, bojující za svobodu svých národů a díky nimž je Špilberk známý po celém světě.
Sólo pro stále mladou dámu je název výstavy, která je od června instalována na počest oddělení dějin architektury, které zaujímá výjimečné místo v činnosti Muzea města Brna. Disponuje významnými fondy ze všech časových období, ale nejvýznamnější je bezesporu architektura dvacátého století, zejména meziválečná architektura, kterou je Brno pověstné. Díky například brněnskému Výstavišti, ale především i díky vile Tugendhat, ve které se konají nejen prohlídkové okruhy, ale i exkluzivní komorní kulturní akce.
Muzeum města Brna přes zimu nespí, ale těší se na své návštěvníky.  A co se chystá?  Nejbližší časově je výstava Tváře ze zapomnění, která bude zahájena již 27. října 2022. Je to výstava fotografií rodiny, které byly nalezeny na půdě domu Vlhká 19 a židovské rodiny, která po útěku ze Sudet našla dočasný úkryt v Černých polích.

Zvědavost vzbudí i malý výhled na výstavy, které tu budou realizovány roce 2023.
Brno zelené
 – to je plánovaná výstava v květnu
700 let Elišky Rejčky – vzdání holdu dvojnásobné královny, která dožila v Brně
700 let Starobrněnského kláštera bude jistě v koprodukci a jistě to bude velké!
700 let narození Jana Jindřicha, moravského markraběte, bratra Karla IV. a otce markraběte Jošta
Pocta sochaři Františku Navrátilovi – v září 2023
Druhá tvář Brna – výstava bude věnovaná brněnským německy mluvícím umělcům v době 1. republiky, kteří zde žili a našli útočiště před Hitlerem a také osudy německy mluvících malířů, představitelů Vídeňské školy, jejichž díla zůstala v depozitářích a dosud se jim nikdo nevěnoval, což se podepsalo na jejich stavu, přesto neztratily svoji hodnotu. 
A pozor! Špilberk ani Vila Tugendhat a další objekty nespí ani v čase předvánočním, jsou tu připraveny adventní dílničky pro děti a to jak před Mikulášem, tak před Vánoci. Takže když nevíte kam – jděte na Špilberk ! 

Karla Hofmannová

S novináři na Špilberku hovořili ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc (vlevo) a jeho náměstek pro odbornou činnost Petr Vachůt.

Autor článku: Fotografie:
Karla Hofmannová