Zaniklý život na Moravě

Zmodernizovanou stálou expozici s názvem – Zaniklý život na Moravě, najdete v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Původní expozice z 90. let představovala vývoj života v oblasti Moravy, na základě paleontologických nálezů.

Nová expozice se zaměřuje především na stránku obsahovou, estetickou a hlavně grafickou. Před několika lety byl sál oživen projekcí vzniku Země, podsvícenými vitrinami a tabulí s časovou osou klíčových událostí ve vývoji života na Zemi.

V letošním roce byla instalována interaktivní dotyková obrazovka se základními informacemi o hlavních nalezištích zkamenělin na Moravě, doplněna četnými historickými i současnými snímky lokalit a nejvýznačnějších fosílií. Významně byl aktualizován také výstavní sál věnovaný prvohorám, který zabírá téměř polovinu expozice. Důraz byl kladen převážně na zkameněliny devonu Moravského krasu a brněnské dominanty- vrchu Hády, odkud byly nově získány unikátní nálezy devonských korýšů a hlavonožců, z nichž některé představují vůbec první nálezy toho druhu z Moravy.

Výzkum a sbírková činnost Geologicko- paleontologického oddělení poskytla také nálezy světově proslulých krytolebců, ryb a sladkovodních žraloků z permu Boskovické brázdy.

V posledním výstavním sále je pozornost věnována druhohorám a třetihorám a zde také došlo ke kompletní výměně exponátů. Třetihory byly doplněny o dlouhodobé sběry paleogenních hlubinných ryb a žraloků. Pestrý život v hlubinách a mělčinách posledního moře na Moravě ilustrují pozůstatky sirén, obřích žraloků druhu megalodon a spodní čelist velryby. Dominantou expozice je vzácná spodní čelist deinotéria, jež byla více jak 70 let ukryta.

Autor: Petr Michl

Autor článku: