Zbraně patří do muzea – aneb Poklady špilberské zbrojnice

Na hradě Špilberku, v sídle Muzea města Brna, se otevřela nová výstava; je sice koncipována velmi historicky, přesto vyznívá aktuálně. Špilberk, který byl vždy místem, kde sídlila vojenská posádka, či tu byla dokonce posádka německého Wehrmachtu, se pro takovou výstavu jistě hodí nejvíc. V době, kdy se i tohle místo přerodilo v kulturně historický stánek, který láká turisty z celého světa, se i zbraně stávají svědky historie a jsou především uměleckými díly a doklady života v dobách minulých.

Kurátor výstavy a správce sbírky militárií Radim Dufek zde vytvořil výstavu, která je velmi zajímavá a přehledná a dává na relativně malé ploše tří prostor v gotickém sále přehled o historických artefaktech. „Zbraně, které je zde možno vidět, jsou pro nás především výtvorem šikovných rukou a chytrých mozků, jsou to svědkové historie a především jsou to umělecká díla,“ vyznal se kurátor výstavy.

Nejprve je tu doba nejstarší, starověk a zbraně z archeologických nálezů, středověk, třicetiletá válka a renesance, najdeme tu stát mušketýra a dominuje tu reprezentativní zbroj z roku 1570, či kyrys z roku 1804 s dírou po dělové kouli, který byl nalezen na válečném poli u Slavkova.

Druhá část je věnována historii Brněnského městského střeleckého sboru, který byl založen v roce 1798. Fungoval ve městě jako bezpečnostní asistence při nejrůznějších slavnostních akcích, ale byl i obranným útvarem při ohrožení města. Byl obnoven v roce 1993 jako reprezentační jednotka Města Brna a vítal zde například papeže Benedikta XVI., nebo anglickou královnu Alžbětu II. Ve vitríně tu najdeme na voskové figuríně uniformu zakladatele sboru, Vlastimila Schildbergera ml., jenž zemřel předčasně, v roce 2020.

Poslední část výstavy je věnována jak palným, tak i chladným zbraním a jsou zde ty nejzajímavější artefakty. Unikátem je rakouská hradební puška, systém Lorenz M 1859, která je dnes již jediná na světě, neboť bylo vyrobeno jen 30 kusů. Dalším unikátem je pruský kyrys z roku 1814, dar cara Alexandra I., který byl po bitvě u Hradce Králové v roce 1866 zanechaný svým majitelem v Brně. Proč? Kdo ví….

Jsou tu další unikáty, které jsou krásně zpracované a jsou malými uměleckými díly, jako například luxusní pistole v kazetě s perkusním zámkem z roku 1840. Jsou tu i chladné zbraně jako šavle, palaše, končíře, nebo bojová sekera Berdycha z Ruska ze 17. století. A mnoho dalších unikátů, které potěší srdce každého kluka, chlapa i sběratele.

Vernisáž, která se konala ve středu 16. března 2022, byla navštívena nejen milovníky historie, ale také členy Klubu vojenské historie v uniformách rakouských granátníků z bitvy u Slavkova. A především členy Brněnského městského střeleckého sboru v uniformách. Výstava bude otevřena až do 31. prosince 2022 a jistě bude lákadlem pro všechny návštěvníky hradu.

Karla Hofmannová

Vernisáž ozdobili také svými dobovými uniformami členové Brněnského městského střeleckého sboru, na snímku jeden z nich. Byli i členové Klubu vojenské historie.

Na výstavě si prohlédnete dobové zbraně i uniformy.

Autor článku: Fotografie:
Martin Strnad