27. opět výjimečná ročenka Městského divadla Brno

Je to chvályhodné, potěšitelné a radostné, že každý rok vydává Městské divadlo Brno v čele s ředitelem Stanislavem Mošou a s dalšími spolupracovníky ročenku, která se stala již tradicí.

Publikace je významná pro divadelní historiky, teoretiky, recenzenty i pro širokou divadelní obec, zejména pro příznivce a obdivovatele Městského divadla Brno.

Všechny ročenky navazují na knihu literárního kritika a teoretika Zdenka Srny s podtitulem „Svědectví diváka, recenzenta, kritika a historika o životě jedné divadelní scény“, která představila Městské divadlo Brno v jeho uměleckém vývoji, hledání i v plném rozmachu tvůrčích sil a úspěchů.

Zatím poslední ročenka Městského divadla Brno seznamuje čtenáře s uměleckým vývojem, svébytností a s činorodostí v uplynulé sezoně.

Stává se ojedinělým podkladem pro současnou generace i další generaci.

Ročenka, stejně jako všechny předcházející, je dokonale výrazově zpracovaná se znamenitými fotografiemi Tina Kratochvila a Nikol Wetterové, ze zkoušek inscenací, společenských setkání, uměleckých domácích a zahraničních zájezdů, detailními záběry v kapitole Kalendarium, které přibližují sled událostí tohoto období.

I další činnost této profesionální scény je v publikaci zobrazena a je svědkem toho, jak její členové překypují entuziazmem a energií.

V sezoně 2021/2022 odehrálo Městské divadlo Brno celkem 501 představení, z toho 252 na Činoherní scéně, 203 na Hudební scéně, 36 na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea a 10 na mimobrněnských scénách.

Na závěr jedna z myšlenek Stanislava Moši „…Rozlišuji divadlo jen na dva žánry, a to divadlo dobré a nudné. Poměr hudby a mluveného slova je mi lhostejný. Možná proto, že si o lidské řeči myslím, že je také hudbou. Není náhodou, že ta největší drama se píšou ve verších. A verš není ničím jiným, než nádherně rytmizovaným a melodickým jazykem. Pro mne je i  činohra hudební událostí….“

Autor článku:
Fotografie:
(tr)