Ajka Gálová: „Pojďte na panáčka…“

V brněnské galerii G 13 – zadní trakt se koná vzpomínková akce s výstavou věnovanou PhDr. Aleně (Ajce) Gálové, která se zapsala do kulturních dějin města koncepčním, současně obětavým a iniciativním vedením Galerie mladých, na Radnické ulici v Brně, v přelomové době před a po roce 1989. Za jejího působení prošla galerií generace umělců, která z větší části dnes představuje špičku našeho výtvarného umění.

Druhého října 2023 uplynulo třicet let od jejího předčasného úmrtí. V roce 2006 její nedožité padesátiny připomněl TT klub a Dům umění publikací Čas Ajky Gálové. V roce 2007 jí byla udělena Cena města Brna (jako první in memoriam). Ve zdůvodnění se píše:

Galeristka Alena Gálová významně obohatila výtvarný život města Brna. Absolvovala Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté studovala v Brně, na Masarykově univerzitě. Brno má v oblasti výtvarného umění zcela ojedinělou tradici, kterou nemá žádné jiné město v České republice – od roku 1968 je zde bez přerušení činná Galerie mladých. Alena Gálová vytvořila její základní dlouhodobou koncepci a po celou dobu svého života ji realizovala. Galerie mladých pod jejím vedením nikdy nesklouzla do provincionalismu ani do normalizačních ideologických klišé, jak tomu bylo u řady jiných kulturních institucí. Podařilo se jí, za cenu řady konfliktů i osobních rizik, otevřít galerii výtvarným umělcům, kteří jsou dnes výraznými osobnostmi brněnské, moravské i celostátní výtvarné kultury. Alena Gálová dokázala přenést svěřenou Galerii mladých i do nové doby po roce 1990 a současně dosáhla toho, že dosavadní výstavní i kancelářské prostory na Staré radnici byly rozšířeny i o Galerii u Dobrého pastýře. Nesporně prospěšná a úspěšná práce Aleny Gálové byla ukončena nešťastně a nečekaně. Udělení Ceny města Brna této osobnosti je oceněním nejen její mimořádné činnosti v oblasti výtvarného umění, ale i oceněním celé jedné generace, která se v poslední čtvrtině minulého století snažila nalézt a neztratit svou tvář.

V přízemí Galerie mladých připomíná její působení malá pamětní deska, ztvárněná Nikosem Armutidisem v roce 1994. A. Galová je připomenuta i v publikaci o Galerii mladých, vydané v roce 2006, pod názvem Naše věc. (Pamětníkům evokuje tu se stejným názvem z roku 1968, jak vznikla ze vzkazů Brňanů v anketě „Svým přátelům, v zahraničí vzkazují“. Šlo o spontánní reakce na varovný dopis pěti států z Varšavské schůzky ve vypjatých dnech, nedlouho před tragickým 21. srpnem. Lidé se zastavovali, podepisovali a zasílali vzkazy od Dobrého pastýře. Marně.)

Vzpomínková akce spojená s malou výstavou byla zahájena ve čtvrtek 5. října setkáním přátel, kolegů, někdejších spolužáků, nechyběli ani rodinní příslušníci. Za galerii uvítala přítomné paní Jiřina Nehybová, role zasvěceného průvodce, opírajícího se o znalost života a práce Ajky Galové, se ujal Oskar Brůža. Pěkný neformální výklad doprovodil projekcí výběru, dnes již archivních fotografií. Do diskuse vstoupilo více z těch, kteří Ajku dobře znali. Samozřejmě jediný sourozenec, mladší bratr, architekt Milan Gál, který mezi pamětníky přišel v doprovodu dnešní mladé generace: s jedním ze svých synů a s vnučkami. Několik vzpomínek na kolegyni i kamarádku přidal František Pavlíček. Zdůraznil její jasné profesní zaměření to, jak za jejího působení byla galerie živým organismem a rušným centrem dění. Sám bych připomenul, že F. Pavlíček byl ředitelem KIC (dnešního TIC) v období let 1991–2004. V dobré paměti ho mám jako úspěšného manažera a organizátora s koncepcí a invencí, který do svého tehdejšího působení vložil celé své já. Pěkně a výstižně se o vzpomínané dlouholeté vedoucí Galerie mladých a Galerii u Dobrého pastýře vyjádřil grafik a fotograf Karel Červinka. – Řada významných tvůrců jí vděčí za své první výstavní příležitosti, zvláště v dobách, kdy pro mladé umělce nebylo vůbec jednoduché veřejně prezentovat své práce. Text na vzpomenuté již pamětní desce hovoří za vše. –

„Zde v Galerii mladých mnohým pomohla a nikomu neublížila Ajka Gálová, * 1956 † 1993.“

Na místě je uvést, že pořadatelem vzpomínkové akce konané pod záštitou primátorky města Brna Markétou Vaňkovou je Muzejní maringotka z. s.

(A. Gálová byla i jednou ze skupiny odborníků i nadšenců, kteří se před lety sdružili, aby propagovali krásu starých loutek, děl našich loutkářů ze sbírek Moravského zemského muzea. S maringotkou a starými spektákly putovali nejen domovskými štacemi, ale i po evropských městech. U vzniku, pak i vedení stál F. Pavlíček, který s dalšími ze současného souboru pokračuje.)

A docela závěrem: proč Ajka? – Říkalo se jí tak, prý od narození, snad ještě dřív. A ono pozvání? Byla z kraje, kde se prý pálí ta nejlepší pro zdraví. Musí však jít pouze o toho jednoho malého panáčka. A dost.

Nahlédnout do výstavy možno ještě v úterý 10. a ve středu 11. října, a to od 13 do 17 hodin. Závěrečné setkání se koná ve čtvrtek 12. října od 18. hodiny. Pro ty, co aktivní galerii s pestrou a zajímavou paletou výstav a akcí dosud nenavštívili: Galerie G 13, Dominikánské náměstí 6/7 – zadní trakt, 1. patro.

Autor článku:
Fotografie:
Archivní snímek. Alena (Ajka) Gálová ve své pracovně.