Babka Blanka Šperková & Marianka, Adámek a Darianka

Pěknou výstavou osloví dospělé i děti

Blanka Šperková (*1948), rodačka z Banské Bystrice, je již dlouhá léta součástí brněnské výtvarné scény. Studovala na Střední škole umělecko-průmyslové (oddělení grafiky) v Bratislavě, pak vystudovala v Praze AMU (atelier loutkového výtvarnictví) a poté Vysokou školu umělecko-průmyslovou (atelier televizní a filmové grafiky u prof. Adolfa Hoffmeistra). V Brně žije a tvoří od roku 1974.

Věnovala se šperkařské tvorbě, animovanému filmu, loutkovému divadlu i volné tvorbě. Je autorkou a režisérkou kolem čtyřiceti animovaných filmů, získala několik ocenění na filmových festivalech doma i v zahraničí. Působila jako scénografka, zejména loutkového divadla, uplatnila se ilustrací, především knih pro děti.

V její výtvarné tvorbě je dlouhodobě základním materiálem drát. Inspiraci nalezla v tradici slovenských dráteníků, jejich technologický postup však ve svém přístupu nevyužívá. Oproti nim pracuje s jemnější materií při vlastní technice pletení bez jehlic či dalších nástrojů. Uspěla tím, jak svými šperky, tak v již zmíněném animovaném filmu či grafikou. Její práce jsou rozkročeny od realismu a figurální tvorby s častými zvířecími motivy, ale i částí lidského těla, ke stylizovanému vyjádření s literárním podtextem. Její díla jsou součástí oficiálních i četných soukromých sbírek i zahraničních. Zúčastnila se řady výstav domácích i za hranicemi republiky.

10. října 2023 se v Mramorových sálech (Muzejní 1), Biskupského dvora Moravského zemského muzea konala vernisáž s názvem v titulku tohoto textu. S programem, v němž autorka zazpívala za houslového doprovodu doc. Zdeňka Šmukaře a pěveckého dohledu MgA. Vlaďky Spurné. Bohužel, nemohl jsem, mohu se však těšit, že zpěv doprovodí také rozloučení s výstavou, i zde bude možno zatleskat pěveckému přednesu výtvarnice, která jistě stála u názvu „Babka Blanka Šperková & Marianka, Adámek a Darianka.“

B. Šperková má dva syny a tři vnoučata. Z trojlístku nejmladších možná některá, některý či některé navážou na rodinné vlohy. Mohlo by tak jít o třetí generaci výtvarníků. Avšak nepředbíhejme. Ta z první generace si nejmenších pozorně všímá. Nejvíce jejich prvých pokusů v dětské kresbě od čmáranice ke kolečku, nesnadnou snahu o zachycení člověka, jaký je, nahlédnout do jeho světa…

Podstatná část výstavy zachycuje výtvory dětí, které jsou babičce zajímavou inspirací. Reaguje na ně vlastními výtvory s přihlédnutím k charakteristice a specifice dětské kresby. V souladu s tím je umělecké ztvárnění dvojrozměrné nebo již prostorové. Nepochybuji, že takto „reaktivně“ vznikající babiččina drobná díla vyvolávají u „malých umělců“ nejen ohlas, úžas i obdiv, ale jsou i pro ně podněty či inspirací. Výstavní panely s pracemi dětí a babičky jsou opatřeny informací se jménem a věkem dětského autora. Výstava tak nabízí konkrétní porovnání dětských pokusů tužkou či pastelkou, s percepcí a ztvárněním těchto podnětů.

Je na místě uvést, že obdobná výstava B. Šperkové se uskutečnila v letošních zimních měsících ve foyeru Divadla Bolka Polívky. První, společně s nejstarší vnučkou, se konala v Praze. „Loni před Vánoci již vystavoval i Adámek. Teď už vystavujeme všichni,“ upřesnila Šperková.

Součástí výstavy jsou i její další práce. Zavěšené v prostoru vzbuzují zájem Buňky a Bacily, držící vzájemnou distanci, působivé je ztvárnění Světa. Jak z krajek jemného přediva, působí a oslovují dokonale ztvárněné doplňky k historickým oděvům. Inspirují se portréty, nad nimi umístěných kopií děl starých mistrů. Mít tu moc, vyobrazení snad by vystoupili z rámů, aby se krásných doplňků zmocnili a přidali do svých šatníků.

Ještě krátce pohlédnu přes sklo do jedné z vitrín na kolečka roztančených psíků i koníků. Tvorba Šperkové… skoro jsem zapomněl dodat, že nejde o pseudonym, zvolený výtvarnicí, když takto dala znát o svém výtvarném směřování. Není tomu tak. Její otec se docela prostě a zkrátka jmenoval Šperka. Tvorba jeho dcery je hravá, radostná, pozitivní. –  A to dnes není málo. Naopak.

Pěknou výstavu doporučuji zejména dospělým, nejlépe s dětmi. Potrvá do 25. 2. 2024.

Autor článku:
Fotografie:
Foto archív Blanky Šperkové. Na snímku s vnoučaty Mariankou, Adámkem a Dariankou.