Brněnské výstaviště obsadili Šmoulové a nechtějí ho opustit!

Postavičky Šmoulů provázejí od dětství všechny generace. Je jim už 65 let, kdy je stvořil kreslíř Peyo, černobílý film vznikl v roce 1965. Americko-belgický seriál, který způsobil, že šmoulové zaplavili svět, je z 80. let minulého století. Vyrůstali s nimi tedy současní rodiče dětí, které šmouly nyní mohou objevovat v pavilonu C brněnského výstaviště.

Na brněnském výstavišti se šmoulí vesnice zabydlela velmi okázale od pátku 10. března 2023 v pavilonu C. Vznikl tu magický svět, který okouzluje půvabem nejen postaviček, ale i  přírodního světa, ve kterém žijí. Ten svět je i naším světem a je v ohrožení. Od zlého čaroděje Gargamela, ale také od všech, kteří ničí přírodu. Proto se šmoulí výstava propojuje s ochranou životního prostředí a šmoulové se stali vyslanci OSN, aby hlásali 17 celosvětových cílů udržitelného rozvoje. Ty cíle jsou stanoviště, které představují úkoly, která nás všechny čekají, jestli chceme planetu zachránit.

Od pondělí 13. března jsou v Jihomoravském kraji jarní prázdniny a je docela škaredé počasí. Sychravo a drobný déšť neodradily množství rodin s malými dětmi, aby se nepostavily do fronty na vstupenky a to, že čtyřčlennou rodinu přijde vstupné na téměř 1 000 Kč, také zjevně nevadilo. Vždyť vidět a zažít šmouly, hrdiny vlastního dětského světa, lákalo rodiče možná ještě víc než děti, které si to velké množství vjemů jen obtížně skládaly dohromady. Před vchodem je vítal veliký Taťka Šmoula a interaktivní film, který se promítal u vstupu, přijímali i mnozí dospělí velmi roztržitě. Ale snad žádný z dětí se neopomněl poměřit se třemi jablky, postavenými na sebe, aby se ujistil, že patří také do šmoulí rodiny. A ty, co byli menší, museli rodiče pečlivě hlídat, aby se z nich někde omylem nestali skuteční šmoulové…

Vstup do lesa byl sám o sobě kouzelným zážitkem, stejně jako šmoulí vesnička a kouzla v začarovaném lese. Čaroděj Gargamel je ale spoutaný a jeho stroj poslouchá i malé děti. Na závěr se děti posadí a mohou si ve virtuální realitě vychutnat kouzelný svět šmoulů v klidu.

První patro umožňuje po projití celé výstavy upustit páru všem neposedům, kteří napumpovali energii ve šmoulím světě a po zpětném načerpání energie v malém bistru se mohou projektovat do pilota závodního auta. Možná najdou děti i přírodovědnou stezku a udělají jistě lépe než dospělí test, jak správně třídit odpad.  

A jestli si alespoň větší děti odnesou něco z těch 17 celosvětových cílů udržitelného rozvoje, které by měli za vydatné pomoci šmoulů zachránit naši planetu? Možná, že to není všech těch 17 cílů, ale některé z nich děti velmi zaujaly:

Konec chudoby – kdo žije ve šmoulí vesnici, má vše, co potřebuje k životu.
Konec hladu  – šmoulové mají dost jídla, hlavně borůvek, po kterých mají barvu, jen  díky svému lesu, který si pečlivě hlídají.
Zdraví a kvalitní život – šmoulové mají zdravý životní styl, ale dobře vědí, že ne všichni mají to štěstí a proto chtějí, aby měli všichni kvalitní zdravotní péči.
Kvalitní vzdělání – šmoulové se učí každý den a chtějí, aby mělo každé dítě také přístup ke vzdělání.
Čistá voda – šmoulové neplýtvají vodou udržují ji čistou a šetří s ní.
Méně nerovností – v rodině šmoulů se nikdo nestará o to, jestli je malý, velký, tlustý, hubený….všichni se mají rádi a pomáhají si.
Život ve vodě – voda je taky modrá jako šmoula, ale musí být také čistá, aby neohrožovala ty, kteří v ní žijí.
Život na Zemi – zdravé lesy, boj proti suchu a poškození půdy, to je podmínka zdravého života.
Mír a spravedlnost – tak jako taťka Šmoula rychle vyřeší všechny konflikty a je zase mír, tak by měly žít všechny děti v bezpečí a nebát se jakéhokoli násilí.

Když tomuhle rozumí jak děti, tak i šmoulové, proč by tomu nemohli rozumět i dospělí? Snad tohle poselství výstavy zůstane v dětských duších někde zakódované a napomůže životu v míru, zdraví a pohodě i pro další lidské generace. A to není málo.

Výstava potrvá až do 31. srpna, takže ještě hodně dětí má možnost s rodiči se na ni podívat. Přejeme jim, aby se dívali především srdcem a vnímali ji prostřednictvím budoucnosti svých dětí.    

Autor článku:
Fotografie:
Karla Hofmannová