Brno – Stuttgart potvrdilo přátelství hudbou. Musik bringt Freu(n)de!

Města Brno a Stuttgart jsou přáteli od roku 1989. Každým rokem si připomínají, že obyvatelé Stuttgartu byli kdysi i obyvateli Brna a že je lépe společně v dobrém vycházet. A že hudba je univerzální společný jazyk, kterému rozumí všichni.

Spolupráce Brno – Stuttgart se nejvíce rozvinula v oblasti školství, neboť mladí lidé jsou nejvíce otevření a touží po nových přátelích. Zástupce Fachschule für Sozialpädagogik přijel v roce 2006 na setkání škol a tehdy bylo navázáno přátelství s Evangelickou akademií, Vyšší odbornou školou sociálně právní. Od té doby se konají výměnné pobyty studentů. Nyní došlo na rozšíření spolupráce a škola uspořádala v Brně koncert Ekumenického sboru Stuttgart, který působí při evangelickém Kristově kostele a katolickém kostele sv. Konráda ve Stuttgartu. Sbor byl založen v roce 1973 a má v široký repertoár jak církevní, tak světské hudby.

Koncert se konal ve středu 27. března v sále Konventu Milosrdných bratří jako součást partnerství měst Brna a Stuttgartu. Na programu byla Petite messe solennelle Gioachina Rossiniho. Dílo italského skladatele, který je především znám jako autor mnoha oper, je vyvrcholením jeho duchovní tvorby, ke které se obrátil na konci svého  života v Paříži. Dílo má sedm částí – Kyrie, Gloria in excelsis Deo, Credo in unum Deum, Offertorium, Sanctus, O salutaris hostia a Agnus Dei. Je psáno pro čtyři sólové hlasy, smíšený sbor, dva klavíry a harmonium, které dodává mši barevnost a neobvyklost zvuku a zastupuje barvu dechových nástrojů.

Ekumenický sbor měl velké obsazení asi 50 členů, s viditelně věkovým průměrem 60+, což se odráželo na kvalitě zvuku. Sbormistr Florian Löthe se snažil udržet hlasy tempově a dynamicky, což se mu dařilo. Ke spolupráci byli přizváni pěvci, kteří se sborem spolupracují, soprán zpívala Sophie Sauter, která se specializuje na starou hudbu, altového partu se zhostila Margret Hauser, členka operního sboru ve Stuttgartu, tenorový part zpíval Jo Holzwarth, člen Stuttgartského komorního sboru a basový part narychlo zaskočil za onemocnělého kolegu Reinhold Schreyer-Morlock, člen sboru Semperovy opery v Drážďanech.

Spolupráce za brněnskou stranu se ujal Spolek ICLife, jehož členka Šárka Bartošová se sborem ve Stuttgartu dlouhodobě spolupracuje. Tento večer se ujala partu druhého klavíru, který zapůjčila firma JANEKO, přičemž part prvního klavíru, který je trvale umístěn v sále Konventu, zastala s profesionální erudovaností a energií Ema Jedlička Gogová, česko- makedonská pianistka a pedagožka. Partu harmonia, které zapůjčil ze své sbírky brněnský varhaník Martin Jakubíček, se zhostil slovenský varhaník Dávid Sedlář, chrámový varhaník, který vystudoval JAMU v Brně. Díky tomuto triu se koncert podařil a přinesl publiku, složenému ze studentů a pedagogů Evangelické akademie, nadšení a radost.

Akce potvrzující spolupráci mezi městem Brnem a městem Stuttgart, byla završena přijetím na brněnské radnici primátorkou Brna Markétou Vaňkovou a členové sboru měli možnost poznat město Brno prostřednictvím zasvěcené prohlídky. Tato přátelství přinášejí obyvatelům obou měst vědomí, že přátelská setkání jsou důležitá pro vzájemné soužití a rozvoj kulturního života.

Autor článku:
Fotografie:
Archív ICLife z.s. Na snímku Ekumenický sbor Stuttgart se sólisty a se sbormistrem Florianem Löthem.