Jiří Klement: Historky z Nového zemského domu

Vy starší jste ho znali, setkávali se s ním… přepisovali jste jeho zprávy dle intencí majitelů vašich listů… nic ve zlém, zkrátka, využívali jsme jeho zpráv z dění na krajském úřadě a v Jihomoravském kraji: Jiří Klement. Odešel předčasně.

V závěrečných dnech svého života požádal kolegu Hošťálka, aby se ujal jeho vzpomínek na léta strávená v úřadě, kde byl tiskovým mluvčím. Nejsou to záznamy z jednání, ani historické dokumenty. Jsou to historky a vzpomínky. Jsou psány s nadhledem, někdy jsou úsměvné, jindy docela přesně popisují kotrmelce, jež úřad postihly… Dozvíte se o počátcích úřadu, o zvyklostech radních, o setkáních hejtmanů, o návštěvách významných činitelů a politiků, i o epizodě s podivnou tiskovou mluvčí jednoho z hejtmanů… Ale hlavně, ty historky jsou, jako byl on. Milé, vlídné, přesné v pojmech i slohu. To se ostatně musel Jiří naučit brzy. Citovaní pracovníci úřadu bývají velmi citliví…

Ostatně, říká to i úvodní text v pořadí prvního hejtmana Jihomoravského kraje a nejdéle sloužícího zastupitele, Stanislava Juránka:

„Příběh Jihomoravského kraje začal z úplné chudoby a rostl z nadšení prvních zastupitelů i prvních úředníků, a stále roste. Ted už s mnohamiliardovým rozpočtem, s mnoha úředníky i mnoha uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli. Od úplného začátku o všem věděl a psal Jiří Klement na tiskovém oddělení. Sloužil celkem za čtyř hejtmanů, měl nad sebou tři ředitele úřadu, řadu náměstků hejtmana spolu s radními a zastupiteli. Tlaků bezpočet. Zůstal věrný a oddaný Jihomoravskému kraji a jeho obyvatelům… Měl své názory na politiku a politiky, ale ven předával jenom objektivní informace, na základě  kterých psali své články jiní… Máme před sebou svědectví člověka, který prožil s krajským úřadem a krajskými zastupiteli 22 let… Věřím, že se potkáme, až i my odejdeme. Když budeme potřebovat před Hospodinem tiskového mluvčího, jistě nám pomůže. Já ho o to určitě poprosím…“  

Útlou knížku redigoval Antonín Hošťálek, na přípravě se podílel Odbor tiskových věcí a marketingu Krajského úřadu JMK, který knihu i vydal.  Grafika Oldřich Horák. Tisk: Střední škola grafická Brno.

Náklad 350 kusů, výtisk neprodejný a bohužel v knižní podobě už skoro nesehnatelný, zájem byl nečekaný…

Autor článku:
Fotografie:
Oldřich Horák ilustroval knihu také portrétem tehdejšího předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, jenž, jak píše Jiří Klement, navštívil krajský úřad hned dvakrát. První, napjatější návštěva, byla v roce 2008.