Když věci nejdou tak, jak chcete

Haemin Sunim (1973), narozený v Jižní Koreji, nyní, možno říct na vrcholu tvůrčích sil, je autorem knih s milionovými náklady. Jejich obsahem oslovuje čtenáře širokého věkového rozpětí, tématy, vztahujícími se k osobním problémům, které se nikomu cestou životem nevyhnou. Jeho knižní publikace možno řadit do početného okruhu knih přístupnou formou nabízejících cesty k poznání příčin i řešení problémů člověka ve vztahu k sobě i k jednání s druhými lidmi. Autory takových publikací bývají nejčastěji psychologové.

Knihy Haemina Sunima jsou světovými bestselery. Již třetí z nich se letos dostává i k našim čtenářům, opět se zajímavě voleným, přitažlivým názvem Když věci nejdou tak, jak chcete. Podtitul, vřazený do meziřádků o menší velikostí písmen a výraznější barvě doplňuje informaci: Zenová moudrost pro těžké časy. Vázaná kniha menšího formátu o rozsahu 251 číslovaných stran upoutá již přední deskou obalu, vtipně koncipované i pěkně barevně pojaté. To platí o celém svazku přehledně graficky členěném, duch textu výstižně provázeném sličným obrazovým doprovodem.

Autor studoval na Berkeley, Harvardu a Princetonu, což jistě nese dobrou značku i doporučení, také školu řečového projevu a stylu slovem i písmem, které umí oslovit. To zásadní však je, že máme před sebou autora, jenž získal formální mnišské vzdělání v Koreji, tříbené i vlastní výukou budhismu na Hampshire College v Massachusetts, který postupně získal punc a věhlas jednoho z nejznámějších zen-budhistických učitelů a autorů. Z této filozofie jeho myšlenky vycházejí, duch tohoto učení prolíná napsanými řádky a oslovuje také našeho čtenáře. Ten současně může vnímat i podobnosti s evropským přístupem k probíraným osobním problémům a jejich zvládání. Ostatně, není dávno (2022), kdy brněnské nakladatelství Jota vydalo také Malou knihu stoicismu Jonase Salzgebera, kde možno nalézt dost blízkého s myšlenkami budhistického mnicha z Jižní Koreje, střídajícího pobyt v Soulu s přednáškami po celém světě.

Knížka Haemina Sunima se po krátkém úvodu člení do šesti kapitol dělených na „subkapitoly“ – eseje. Součástí a jejich završením jsou strofy – stručné, hutné, obsahově a stylisticky výborně podané krátké útvary zachycující „okamžiky prozření, nebo bolestného poučení.“ Staví na filozofickém ponoru do situace, jindy nabízejí jednoduchou praktickou radu či poučení, jsou blízké až básnickému vyjádření. Na esejích, před následujícími strofami, považuji za zvlášť cenné, že autor před čtenářem otevírá své osobní prožitky a situace, které se ho silně dotkly a odrazily se v nepříjemných vnitřních pocitech. Vlastními bolestnými zážitky, pocity i prvními reakcemi se nelišil od jiných, tím dosahuje se čtenářem vzájemné rezonance, sblížení. Doporučuje nereagovat na takové situace běžným způsobem, ale přijímat je, ba dokonce vítat jako prostředek k ponoru do vlastního já, podnět k sebepoznání, přijetí sebe sama, chápání své cesty, tím k pochopení jiných a světa v jeho mnohosti a rozdílnosti. Vnitřní zpracování nepříjemných prožitků má posílit, být cestou k prozření.

Kniha má schopnost oslovit široké věkové rozpětí čtenářů, samozřejmě nejvíce ty se snahou poznat líp sebe sama, trpělivě hledat klíč k pochopení vlastního já, k nalézání vnitřní harmonie, tím i ke zlepšení vnímání jiných. Nejvíce čtenářů by měla najít mezi mladými. Knížky Haemina Sunima jsou určitě zajímavým obohacením domácí knižní nabídky publikací daného okruhu.

Autor článku:
Fotografie:
Obálka knihy Haemin Sunima.