Mezinárodní elektrotechnický veletrh AMPER 2024 v Brně

V úterý 19. března 2024 byl zahájen na brněnském výstavišti jubilejní 30. ročník mezinárodního veletrhu AMPER. Účastnilo se 410 vystavovatelů z 23 zemí. Kromě Polska, Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Velké Británie, Švédska aj. byly zastoupeny i mimoevropské země, konkrétně Čínská lidová republika, která vyslala největší počet vystavovatelů. Třídenní veletrh probíhal v pavilonech F, V a na volném prostranství mezi pavilony, celková výstavní plocha dosahovala 20 000 m2.

Významnou přidanou hodnotu tohoto veletrhu lze spatřovat v možnosti jedinečného setkávání odborníků, jejich odborných kontaktů, v navazování nových odborných i pracovních a také přátelských vztahů vstříc progresivním řešením i novým obchodním aktivitám napříč světem. Pavilony byly zcela zaplněné návštěvníky intenzivně diskutujícími s vystavovateli, kteří ochotně poskytovali kvalitní dokumentace o vystavovaných produktech.

Na veletrhu AMPER byly tyto tematické oblasti a (v závorce) firmy:

 • technologie pro obnovitelné energie (společnosti SWPOWER, AERS, KOČÍ – VALÁŠEK, EATON…)
 • kabely, elektroinstalace a zabezpečení (LABARA, JABLOTRON, WIHA POLSKA…)
 • elektronické komponenty (HARTING, FISHER ELEKTRONIK, GM ELECTRONIC…)
 • automatizace a řídící systémy (ENIKA, MURRELEKTRONIK, MEGGER…)
 • výrobní zařízení pro elektroprůmysl (KOMAX CZECH REPUBLIC TRADING, PBT ROŽNOV P.R., REALTIME TECHNOLOGIES…)
 • světelná technika (INLED, AMAKO, GAMAALUMINIUM…)
 • informační a komunikační technologie (2N TELEKOMUNIKACE, GS SOFT BOHEMIA, SECTRON, RAYCOM…)
 • pohony, napájení, elektromobilita (AKAM, BIBUS, ATAS ELEKTROMOTORY…)
 • AMPER inovátorium a startup (AVERTURE, SPECTODA, CUBE IT, LIGHT SEEKERS…)
 • „inteligentní“ a bezpečná města (BONEGA, IMA, PARTIZAN SECURITY…).

K velkým tématům patří trendy a novinky v energetickém odvětví (zdroje solární i větrné energie, její uchovávání, elektromobilita, dobíjecí infrastruktura, komunitní energetika, nejnovější kabely, trafostanice, úložiště, veřejné osvětlení apod.). V tomto směru lze například zmínit společnost  SWPOWER Innovation a.s. Novinky a inovace na tomto veletrhu se opírají například o spolehlivá řešení a podporu kabelářského průmyslu, který je zastoupený Asociací výrobců kabelů a vodičů ČR a SR a jejich vystavujícími společnostmi, jako jsou Prysmian Kabely s.r.o. a EGE spol. s r.o.

Vedle výstavních aktivit obsahuje tento veletrh také doprovodné programy, z nichž můžeme alespoň zmínit odborné přednášky a konference, například Nové technologie podnikového managementu energií, Smart city v praxi, AMPER SUMMIT na téma Budoucnost českého jaderného průmyslu ve střední Evropě, seminář Jak úspěšně využít obchodní příležitosti trhu elektroniky v Hongkongu & ASEAN.

K příjemnému zpestření a odlehčení při vysoce odborném zaměření veletrhu patřila pro návštěvníky možnost zakoupit si za příznivé ceny drobný elektrotechnický sortiment, jako například nepájivá kontaktní pole pro domácí experimenty s drobnou elektronikou, získat starší, ale stále užitečná čísla odborných tiskovin jako je Praktická elektronika, zasnít se nad historickými exponáty v expozici Technického muzea Brno, nad ukázkou někdejšího válečkového gramofonu v expozici Českého radioklubu, popřípadě zhlédnout „kouzla“ dosažitelná „super-pevným“ lepidlem, využitelným samozřejmě také v elektrotechnice, které je možno si přímo v příslušné expozici zakoupit.

Ani letos nechyběla na tomto veletrhu již tradiční prestižní soutěž o nejpřínosnější exponáty ZLATÝ AMPER, která byla vyhodnocena v podvečer prvního dne konání veletrhu. Předsedou soutěže se stal Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. ze ZČU Plzeň, děkan Fakulty elektrotechnické, ředitel a vedoucí výzkumného programu R&D centra RICE. V porotě soutěže dále byli zástupci VUT Brno, ČVUT Praha, VŠB –TU Ostrava, Technické univerzity Liberec, STU Bratislava, FEI-TUKE Košice a odborného časopisu  AUTOMA. Do soutěže přihlásili vystavovatelé celkem 17 exponátů, z nichž ocenění Zlatý AMPER bylo uděleno za exponáty:

 • Brady Portable RFID Kit (Brady s.r.o.)
 • Přijímač DALI pro stmívání a řízení teploty barvy bílého světla (ENIKA.CZ s.r.o.)
 • Smartbox (Vysoké učení technické v Brně)
 • Distribuční transformátor s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou v provedení Eco-design II (Západočeská univerzita v Plzni,  Fakulta elektrotechnická)
 • VL-700 Series – 3D Scanner CMM (KEYENCE INTERNATIONAL ).

Čestná  uznání byla přiznána exponátům:

 • Vario-X IPC (Murrelektronik spol., s.r.o.)
 • F-Tester 5G 4drive-box  (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)
 • Akustická kamera FLIR Si2-Pro (Společnost FLIR)
 • Větrná elektrárna SWP E-5 RyseEnergy  (SWPower Innovation a.s.).

(Zpracováno s využitím některých podkladů Press centra veletrhu)

Autor článku:
Fotografie:
Autor. Na snímku pohled do expozice Vysokého učení technického.