Pohlednice z jihočeské krajiny

Noviny Pečujeme doma, které vydává Moravskoslezský kruh se sídlem v Brně, jsou rozesílány (zdarma) po celé republice. Informují o novinkách, problémech, ale i pozitivním dění ve světě pečování o naše rodiče, prarodiče, o zdravotních, právních i posledních věcech člověka…  Šéfem novin je kolega Antonín Hošťálek, dřívější člen brněnské redakce Mladé fronty, Svobodného slova, také redaktorem časopisů Bariéry a Konec konců.  Přinášíme malou ukázku z této utilitární (prospěšné) činnosti Moravskoslezského kruhu: 

Z jižních Čech a z jiného soudku…  a bude to o pečování. O činnosti, kterou mnozí známe, o které víme – a nevíme. O činnosti, která je psychicky a fyzicky velice náročná. Smysluplná. A nutná. O níž hovoříme, a jíž se často obáváme…

Povídáme si s Terezou Umlaufovou, koordinátorkou projektu nazvaného Místa doma: „Naším cílem je ukázat rozmanitost pečovatelské profese. Veřejnost pečovatelky často vnímá jako ty, které rozváží obědy a chodí lidem nakupovat. Při těchto činnostech je totiž potkávají. To podstatné se ale odehrává za zavřenými dveřmi domova každého z klientů. A chceme inspirovat rodiny, aby se nebály pečovat o své blízké doma,“ říká paní Tereza.

Co si tedy pod názvem Místa doma máme představit? Je to pokus přiblížit veřejnosti práci pečovatelek. Ve spolupráci s fotografkou Veronikou Husů vznikl soubor fotografií a jejich putovní výstava z míst, kde působí obecně prospěšná společnost ARCHA se sídlem v jižních Čechách, v Borovanech. Pečovatelky a sociální pracovnice ARCHY se starají o seniory, kteří navzdory obtížím, jež přináší stáří, zůstávají doma v péči rodin – a v péči ARCHY. A o tomto vydává počet výstava.

Na fotografiích se objevují záběry z Ledenic, Jílovic, Olešnice, Trhových Svin a okolí, Českých Velenic a Komařic, což jsou všechno obce v nádherné jihočeské krajině. „Nechceme ale vyprávět jen no krásách přírody, ale chceme ukázat i život našich klientů a práci našich pečovatelek, které jsou často paprskem světla v domovech, kde pomáháme sedm dní v týdnu, od rána do večera,“ říká sociální pracovnice Miroslava Poláková. „Našim cílem je pomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstávat doma co nejdéle to jde,“ dodává Tereza Umlaufová. „…Někdy si ale připadám spíše jako Sherlock Holmes, když pátrám po finančních prostředích pro naši organizaci.“ A jako správná manažerka dodává hned: „Jakoukoliv částku můžete poukázat na náš transparentní bankovní účet č. 24 02 46 05 19/2010. Do zprávy pro příjemce, prosíme, napište své telefonní číslo.“

Když přispějete, podpoříte výstavu MÍSTA DOMA, která potrvá až do roku 2024. Výroba velkoformátových fotografií a instalace výstavy není zadarmo a přispějete i na kurzy pro začínající rodinné pečovatele, které jsou pro účastníky zdarma, nebo na auto, protože ARCHA chce působit v každé, i té nejzapadlejší samotě této části Novohradských hor.

A tak popřejme všem z ARCHY nejen pěkné jaro v nádherné jihočeské krajině, ale poděkujme všem jejím členkám a spolupracovníkům: třem Pavlínám – Beránkové, Bláhové a Švarcové, Magdě Jindrové, Alici Klímové, Heleně Stropnické, Elišce Volfové, Denise Turkové, Jaroslavě Vobořilové, Michaele Štěpkové, Bohuslavě Foltové, Ivaně Matějkové, Jitce Vaňkové a Renatě Ferdové. I těm, kteří se ještě k náročné a potřebné službě bližním připojí. A poděkujme i jejich donátorům, kteří svědčí o tom, že míst se srdcem je nejen v jižních Čechách stále dost.

LADISLAV VENCÁLEK

P-S. Když byste chtěli dostávat domů tištěnou verzi novin Pečujeme doma třeba pro své starší rodiče, nebo příbuzné, zatelefonujte na 774 738 090 nebo 773 050 182. Jinak viz: http//www.mskruh.cz.

Autor článku:
Fotografie:
Snímek z portálu Moravskoslezského kruhu s textem: Mezigenerační solidarita ještě existuje.