Recenze a rozhovor k zajímavé knize

Kniha Nedávno tu byli, kterou napsalPhDr. Jaroslav Štěpaník, se mi dostala do rukou vlastně náhodou, když jsem se zastavil v knihkupectví a vydavatelství Šimon Ryšavý a setkal jsem se s jeho tamní spolumajitelkou, která mi představila mnoho skvělých publikací o Brně a našem regionu. Autor vydal svou knihu v tomto vydavatelství v  roce 2018. Kniha vyšla s podporou Syndikátu novinářů jižní Moravy. Text má rozsah 178 stránek.

Po obsahové stránce je pozoruhodná již kapitola úvodní, do které přispěla historička města Brna, paní Milena Flodrová. Nazvala ji Amici civitatis Brunensis (Přátelé města Brna). Tato kapitola ve stručné a přehledné formě představuje brněnské dějiny, přičemž ve svém závěru je uvedeno přání o vzniku „…společnosti vznešeného jména … bez funkcionářů, členských příspěvků a schůzí…“ a názor na to, že „…všichni, kteří se v knížce představují, už svým životem a dílem mají v té společnosti místo.“

Pokud jde o nejrozmanitější profese a zaměření, kterými byly formovány osobnosti, s nimiž proběhly rozhovory, je jich možno napočítat okolo sedmi desítek. Asi nejčetnějšími jsou zde pedagog, herec, dramaturg, překladatel, malíř.

Jádro knihy pak představuje soubor kapitol věnovaných 32 rozhovorům.  Autor knihy poznamenává, že pro výběr osobností zvolil datum jejich narození, které spadalo zpravidla do 20. let min. stol. a často klíčovými pro ně byla léta šedesátá.

Přestože uplynulo již několik let od vydání tohoto díla, má stále široký a nezpochybnitelný význam z hlediska historie i zachování kulturních hodnot. Ocenit jeho faktografické údaje mohou zvláště odborníci z uměleckých kruhů, etnologové, historici, studenti společensko-vědních oborů, pedagogové i široká veřejnost.

O této knize jsem s jejím autorem hovořil na výroční členské schůzi Syndikátu novinářů jižní Moravy a poté vznikl nápad doplnit článek o knize také o slova jejího autora, tedy o následující rozhovor:

Pane doktore, proč jste pro tuto knihu volil právě rozhovory? Bylo složité oslovovat s tímto požadavkem takové významné osobnosti vědy a kultury v Brně? Můžete uvést něco, co se při pohledu na tyto lidi opomíjí?

K rozhovorům s tehdy nejstaršími jsem se pustil, protože mezi námi ještě byli. Některé jsem znal, některé blíž poznal, s některými osobně se sblížil. Všichni bez výjimky mi ochotně věnovali kus ze svého času, který měli do jednoho naplněn aktivitou, zapojením do života a tím, čemu se celý předchozí život věnovali. To je myslím i „recept“ pro dlouhověkost.

Rozhovory s významnými osobnostmi Brna, tehdy nejstarší generace, jsem psal pro brněnský časopis KAM. Vycházely pravidelně jako úvodní část přílohy od září 2003 do prázdninového čísla roku 2009. Část z nich po drobných úpravách dala později vznik knize vydané nakladatelstvím pana Ryšavého.

Jak byste s odstupem času charakterizoval osobní vztah k této práci, popřípadě podmínky, za jakých probíhala?

V letech 2006-2009 jsem přílohu KAMu po nabídce vedení tehdejšího KICu redigoval. Byla to pro mě zajímavá zkušenost i činnost, která mě těšila, věnoval jsem jí hodně osobního času. KAM měl potenciál v autorském zázemí, které se rozšiřovalo i tříbilo, dost námětů a inovací k přeměně v obsáhlejší a kvalitní kulturní i společenský časopis pro Brno, region a návštěvníky z domova i zahraničí. Prostředky tehdy i pro periodikum v daném rozsahu chyběly.“

Jak se osvědčila metoda rozhovoru pro získávání podkladů k sepsání této knihy?

Rozhovor je výborná metoda pro více oborů. Osobu přiblíží nejlíp, staví-li ne na množství otázek, dává spíš prostor vlastnímu naslouchání. Rozhovory mohly být delší, i tak překračovaly možnosti útlé přílohy a rozsah běžných příspěvků.

Ve své knize jste napsal: „Knížka není zdaleka vyčerpávajícím výčtem významných Brňanů jedné velké generace, ani těch z oblasti kultury a umění“. Chtěl bych se zeptat, zda vidíte jako reálné pokračovat v této práci třeba vytvořením dalšího dílu knihy?  A pokud ano, zachovával byste stejná kritéria pro výběr dalších osobností?

Samozřejmě mnozí významní z okruhu kultury a umění jedné generace chybí, nemluvě o osobnostech z jiných oblastí. Nevím, zda se mi ještě podaří vydat jakési „Nedávno tu byli II“, obsahující nejen rozhovory z KAMu, ale i další, včetně tematicky blízkých textů a črt.

Jak byste shrnul odkaz těchto slavných osobností budoucím generacím?

Jejich dílo hodnotí ono samo a povolaní odborníci.

Děkuji Vám za rozhovor.

Autor článku:
Fotografie:
Archiv. Na snímku část obálky knihy Nedávno tu byli.