Rovnost: 1885 až 2001, 2006 – nebo 2023?

(aneb Malý nekrolog jedné velké brněnské tradice)

Stalo se tak naprosto nenápadně, bez nějakých nostalgických vzpomínek a patetických rozhovorů. Z titulní strany Brněnského deníku, vydávaného společností Vltava Labe Media, zmizelo slovo Rovnost. Název titulu, s nímž spojily svůj osud stovky brněnských a moravských novinářů. Uzavřela se tak symbolicky historie listu, který býval označován za nejstarší souvisle vydávaný deník u nás. Byť na začátku to samozřejmě deník nebyl.

V roce 1885 Louis Pasteur poprvé zachránil život dítěte očkováním proti vzteklině, Gottlieb Daimler si dal patentovat první motocykl a do New Yorku dorazil francouzský superdar v podobě Sochy Svobody. V péči Pankráce Krkošky vyšla v Brně první Rovnost.

Redakce na konci roku 1990. Zveřejněno se souhlasem autora kresby Lubomíra Vaňka.

Od té doby zaznamenala časy horší i lepší, pro společnost i pro redakci. Pozměňovala název, měnila se redakce. Dokonce vycházela i v ilegalitě. Do historie patří i éra, kdy byla „orgánem KSČ“, ale také projekty, s nimiž v 90. letech předběhla dobu – přílohy věnované spotřebitelům, ženám či luštitelům. A několikrát také změnila vydavatele. A také sídlo – tu původní v Průšově hostinci na tehdejším Josefově si dnes už nikdo pamatovat nemůže, ale tu na náměstí Rudé armády 13 (později Moravském náměstí) ano. A stejně tak tu na Milady Horákové 9.

Když v roce 2006 vznikl regionální Deník se svými mutacemi, představitelé vydavatele zdůrazňovali, jak tradici titulu Rovnost uznávají – a proto jej také (jako výjimku v síti Deníků) nechali v podobě doplňku uniformní hlavičky. Letošní změna však byla i pro to jméno osudová.

Karikatura redakce Rovnosti v roce 1994. Zveřejněno se souhlasem autora kresby Lubomíra Vaňka.
Redakce na konci roku 1994. Zveřejněno se souhlasem autora kresby Lubomíra Vaňka.

Bude věcí mediálních historiků a teoretiků, které datum bude správné uvádět jako skutečný konec Rovnosti.

Rok 2001?

Jestli je tím datem její prodej do vlastnictví společnosti Vltava-Labe-Press a následné propojení se s mutacemi deníku Moravskoslezský Den a zbytkem (Svobodného) Slova a Zemských (původně Zemědělských) novin v roce 2001. Tehdy vznikly Deníky Moravia a například přestaly vznikat v Brně stránky jako zahraničí a další celostátní rubriky. Jejich tvorba se přesunula do Olomouce a do Prahy.

Rok 2006?

Nebo budou experti schopni říci, jestli to byl právě rok 2006. Po opětovném posílení obsahu tvořeného v Brně (v roce 2004 tu dokonce vznikala zahraniční stránka věnovaná sousedním regionům Slovenska a Rakouska, denně názorová strana, počet stran vyráběných pro všechny jihomoravské mutace v součtu šel do desítek denně) vznikl jednotný Deník a v Brně tvořený rozsah se postupně snížil na několik stran. Ale Rovnost byla stále na titulní straně uváděná. A to přesto, že oficiálně v evidenci periodického tisku vedené ministerstvem kultury skončila k 11.10.2006.

Rok 2023?

Anebo je tu ještě verze únor 2023, kdy název Rovnost zmizel z hlaviček tištěných novin souběžně s celkovým snížením počtu regionálních mutací Deníku.

Malá osobní douška. Když tvořím tento text, držím v ruce akcie společnosti, která vznikla v roce 1991 k vydávání těchto novin. Vzdor smlouvě jsem ji neodevzdal, když majoritní německý vlastník prodal jiné společnosti celý předmět podnikání a původní podnik poslal do likvidace. Nikdo ji v papírové podobě nechtěl. Tehdy už těch nadšenců, co si ještě bláhově drželi akcie, bylo pár. Tuším ještě kolega Dobromil Dvořák a Dana Nejedná. Já byl se dvěma akciemi druhý největší akcionář. Akcie si nechám na památku, stejně jako řadu fotek, karikatur a vydání novin. Byl jsem rád, že jsem byl u toho. S mnoha skvělými lidmi na straně redakční i čtenářské.

P.S. Záměrně tu neuvádím jména autorů v novinách ani těch, kdo byli v zázemí. Jako malou připomínku přikládám se svolením autora dvě karikatury, které kdysi vytvořil karikaturista Lubomír Vaněk a zachytil na nich tehdejší redakce fungující v roce 1990 a 1994. Mnoho lidí na obrázcích je bohužel už po smrti, ale snad se další najdou.

Autor článku: