Sbormistr Českého filharmonického sboru Brno Petr Fiala oslavil 80. narozeniny. Ve velkém stylu a s gratulací premiéra Petra Fialy

Český filharmonický sbor Brno zpívá již 33 let po celém světě. Patří ke světové špičce a to jen díky umanutosti a preciznosti svého zakladatele a sbormistra. Petr Fiala sbor nejen založil, ale vede ho jako sbormistr a dokonce pro něho i píše skladby. Tu poslední, Stabat Mater, zpíval sbor na této oslavě sbormistrových narozenin a sólo hrála dcera skladatele, Kristina Fialová na violu. Pěvecké party v další skladbě, Te Deum Antonína Dvořáka, zpívala sopranistka Jana Sibera a barytonista Lukáš Bařák. Filharmonii Bohuslava Martinů, která přijela kvůli tomuto koncertu do Brna, řídil dirigent Robert Kružík.

V neděli 26. března se konal koncert v Besedním domě v rámci abonentního cyklu, který každoročně sbor připravuje pro své příznivce. Besední dům je stále jediným koncertním sálem, který má hudební obec pro tyto příležitosti k dispozici. Při plném obsazení sboru a symfonického orchestru se zde sejde více než 120 účinkujících, kteří mají problém se vejít na pódium. Ještě větší problém je s akustikou, protože tolik hudebníků a zpěváků vytváří masu zvuku, která se valí do publika. Nicméně po 150 letech, které Besední dům stojí, se stále o moderním velkém koncertním sále jen mluví a hudba ohlušuje účinkující i publikum v sále Besedního domu nadále.

V neděli byl v publiku na koncertě vzácný host, který tím, že přišel blahopřát, projevil nečekaný smysl pro humor. Premiér Petr Fiala blahopřál oslavenci a využil shody jmen k vtipkování. Zástupci hudební obce zase využili situace a ptali se, co se bude dít s novým koncertním sálem. Premiér zachoval vlídnou náladu a ujišťoval, že si ten sál přejeme všichni a že město stále připravuje jeho realizaci. A v tu chvíli to jistě myslel upřímně. Protože také vnímal, že by taková krásná hudba vyzněla jistě daleko lépe v akusticky přátelštějším prostředí.

Petr Fiala premiér (vlevo) a Petr Fiala sbormistr.

Na programu byla Píseň osudu op. 54 německého klasika Johannesa Brahmse, pro symfonický orchestr a smíšený sbor. Klidné a rozvážné dílo, které uvedlo důstojně další skladbu. Tou byla právě Stabat Mater pro violu, smíšený sbor a orchestr, kterou složil oslavenec, skladatel Petr Fiala a nastudoval ji se svým sborem jako sbormistr. V pěti částech – 1. Stabat Mater, 2. Quis est homo 3. Eia Mater, fons amoris 4. Virgo virginum, 5. Quando corpus morietur. Amen, vyjadřuje bolest Marie, matky ukřižovaného Ježíše. Ztělesňuje ji netypicky hlas sólové violy, která naříká nad synem. V každé části je nářek jiný, emoce gradují a sbor, který zpívá na latinský text, je vlastně jen komentátorem, antickým chórem. Vzniká z toho velmi dojímavý celek, působivý a v závěru odevzdaný. Po přestávce zaznělo ještě Te Deum , op.103 Antonína Dvořáka, melodická a dojímavá, přesto úderná skladba, pro sbor, soprán a baryton. Sopránového partu se pevným sopránem se sladkým témbrem zhostila Jana Sibera a barytonového sóla se ujal úderným a zvučným barytonem Lukáš Bařák.

Celý koncert snímaly kamery televize NOE a byl vysílán přímým přenosem. O přestávce mohli televizní diváci sledovat dokument o Petru Fialovi, skladateli a sbormistrovi, díky němuž existuje a stále se na špičkové úrovni drží Český filharmonický sbor Brno. Nadšené publikum se v závěru přidalo ke gratulantům a koncert skončil v pospolité a nadšené náladě.

Takže hodně zdraví a svěžesti, pane profesore, ať vám – i nám – váš sbor dělá jen samou radost!

Autor článku:
Fotografie:
Štěpán Plucar