Školní lesní podnik Mendelovy univerzity v Brně slaví 100 let výstavou Pestrý život v pestrém lese

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny dostal před 100 lety, 17. února 1923, do vínku sloužit jako „klinika“ pro studenty a výzkumníky univerzity, což platí dodnes. 100 let je zároveň jedna generace lesa, vypěstovaná ovšem několika generacemi lesníků. Pořádané akce v rámci oslav jsou především poděkováním předkům za současnou krásu a pestrost univerzitních lesů.

Výstava pod širým nebem na Moravském náměstí v Brně u sochy markraběte Jošta Lucemburského sestává hlavně z velkoformátových fotografií 16 osobností i celých skupin. Symbolicky byla zahájena moderující Mgr. Monikou Pevnou, prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy univerzity v Brně a trubači na lesní rohy, dne 21. března, na Mezinárodní den lesů. V následujících projevech se přítomné osobnosti včetně doktorandky, pro niž je les zelenou laboratoří, a pracovníků lesního závodu, hovořily o svém vztahu k lesu. Zaujal zejména Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno, který přirovnal fascinaci vesmírem k fascinací lesy a vzpomínal na krásné pohledy z rozhledny, na které byl fotografován, nejen na les a oblohu, ale i na rozsvícené večerní Brno.

Ing. Petra Packová, Ph.D., lesní pedagožka ŠLP Křtiny, oznámila vyhlášení soutěže pro děti a celé rodiny 100pování stromů. Až do 31. 10. 2023 je široká veřejnost zvána vyhledávat v univerzitním lese, pomocí programu staženého do mobilu, 100 nejzajímavějších stromů. Kdo navštíví všech 100 stromů, bude zařazen do soutěže a může vyhrát některou z dvaceti cen.

Závěrem doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel Ústředí ŠLP Masarykův les Křtiny, kyticemi ze školního podniku odměnil pět žen, bez nichž by výstava nevznikla.

Pro výstavu jsme oslovili osobnosti napříč profesemi: od sportu, astronomie, umění, přes kulturu, nábytkářství až po ekologii, které mají jedno společné, nějakou formu vztahu k lesům, o které se stará Školní lesní podnik“ přiblížila za autorský tým koncepci fotografické části výstavy Mgr. Monika Pevná.

Fotografka MENDELU, MgA. Klára Kvardová, pořídila fotografie osobností v různých částech lesa, zástupce nábytkářů, Ing. Milana Dostalíka, generálního ředitele TON a.s., zvěčnila mezi buky. Fotografii doplňuje jeho vyznání „Moje hodnoty: Židle TON není jen kus nábytku. Než vznikne, sníme o její kráse. S univerzitními lesy nás nespojuje jen kvalitní bukové dřevo. To nejdůležitější jsou společné hodnoty – úcta k tradici a lidské práci. Z řemesla má mít prospěch příroda i lidé.“

Z textových panelů se zájemci dozví více o historii univerzitních lesů. Co je jejich posláním, jak v nich lesníci hospodaří, před jakými výzvami ve spojitosti s klimatickou změnou stojí a kde se na jejich území nachází atraktivní výletní cíle v lesích Mendelovy univerzity.

Výstava Pestrý život v pestrém lese bude k vidění na Moravském náměstí do 30. května 2023. Poté bude převezena k Domu přírody Moravského krasu (Skalní mlýn u Blanska), kde zůstane do 11. srpna. Po zbytek letních prázdnin a v září budou panely umístěny v kampusu MENDELU v Černých Polích. U příležitosti 100. výročí založení ŠLP vznikla kniha „Ke kořenům“ autorky Ester Dobiášové. Knihu si mohou zájemci zakoupit přímo na Školním lesním podniku. 

Přetištěno z časopisu Dřevařský magazín

Autor článku:
Fotografie:
Archív Mendelovy univerzity