Sólo pro skleněnou harmoniku

Tak zní název jednoho ze čtrnácti koncertů letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim. Začne v neděli 1. října, skončí po třech týdnech 22. října. Zmíněný koncert bude ve čtvrtek 12. října v Besedním domě. Na vlastní skleněnou harmoniku zahraje významná rakouská umělkyně Christa Schönfeldingerová.

Skleněná harmonika je dnes již historický hudební nástroj, kde zvuk vzniká třením navlhčených prstů o okraje točících se misek. Jejím vynálezcem je americký státník a fyzik Benjamin Franklin, uváděn je rok vzniku 1761. Impulsem pro skleněnou harmoniku byla pravděpodobně hra na skleničky naplněné vodou. Toto umění dnes také ovládají mnozí hudebníci; při interpretaci složitějších skladeb, například Bachových nebo Mozartových, musí hrát vedle sebe dva. Na skleněné harmonice vidíte skleněné misky od nejmenšího do největšího průměru. Jsou upevněné na vodorovné společné ose, která se otáčí. První nástroje musel hráč pohánět šlapáním, podobně jako při hře na harmoniu.

Jak sděluje ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová, o nástroji se dnes příliš neví, ale ve své době sehrál významnou roli. Novináři si mohli před zahájením festivalu prohlédnout již nefunkční skleněnou harmoniku, kterou používal i Leoš Janáček. Nachází se na kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně. Podle dobových informací měl tento nástroj použít Janáček ve své opeře Výlety páně Broučkovy, není však s jistotou doloženo, že se tak stalo. S velkou pravděpodobností bude na koncertě v Besedním domě prezentována skleněná harmonika v Brně vůbec poprvé. Pod taktovkou Jonathana Cohena zazní v obnovených premiérách melodram Rozloučení Johanky z Arku s vlastí a Příležitostná kantáta Antonína Rejchy. Účinkovat budou ještě sopranistka Joanna Moskowicz a cembalistka Barbara Maria Willi, která bude též recitovat.

Skladatelé skleněnou harmoniku neopomíjeli, skladby pro ni psali mj. Ludwig van Beethoven, Johann Adolph Hasse, Carl Philipp Emanuel Bach, Václav Jan Tomášek, Gaetano Donizetti, Richard Strauss, Vincenc Mašek.

Dalším vzácným nástrojem je historický klavír Streicher, ke kterému usedne ve středu 18. října v Besedním domě Alexej Ljubimov. Zahraje skladby Johannese Brahmse, zatímco na současný klavír Steinway přednese nostalgicky laděnou hudbu žijícího ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova.

Angeloi – Zvěstovatelé

Skleněná harmonika i historický klavír zapadají svojí výjimečností do koncepce letošního Moravského podzimu v Brně. „Vyneseme na světlo méně známé skladby proslulých skladatelů a poukážeme na životnost děl autorů pozapomenutých,“ uvádí dramaturg festivalu Vítězslav Mikeš. Letošnímu ročníku dal podtitul Angeloi – Zvěstovatelé, což jsou podle filozofa Jakova Druskina bytosti s pestrým životem, které obývají paralelní svět a bez zatížení nudou nebo časem pociťují věčnost. „Podobně vnímám i hudební díla,“ podotýká Mikeš.

Nejvíce koncertů bude v Besedním domě, tři velké v Janáčkově divadle. Ve vile Tugendhat uvede klavírista Pavel Farský v pondělí 2. října skladby A. P. Heinricha označovaného jako americký Beethoven. V průvodním slovu promluví o tomto skladateli pocházejícím z Krásné Lípy a působícím v Americe. Stručně řečeno, každý koncert letošního festivalu má svůj příběh. Dramaturgie vyšla vstříc velkému zájmu publika, když potřetí zařadila do programu festivalu Poslední pohanské obřady litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse. Koncert zazní v sobotu 14. října v Červeném kostele, účinkuje sopranistka Aneta Podracká Bendová, varhaník Marek Paĺa a sbor Kantiléna se sbormistrem Michalem Jančíkem.

Zahajovací koncert v Janáčkově divadle povede šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies, který se tam představí také v pátek 13. října. Tentokrát se Symfonickým orchestrem Středoněmeckého rozhlasu Lipsko, v jehož čele také stojí. Kromě Williama Bolcoma v české premiéře a Smuteční zednářské hudby W. A. Mozarta přiveze orchestr svůj kmenový repertoár: Roberta Schumanna a symfonickou báseň Tak pravil Zarathustra Richarda Strausse.

Druhý a třetí koncert propojuje partnerská města Brna: Lipsko a Poznaň. Tamní filharmonie v neděli 22. října slavnostně zakončí festival. S šéfdirigentem Łukaszem Borowiczem uvede program k výročí nedožitých devadesátin Krzysztofa Pendereckého, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců polské a světové hudby druhé poloviny 20. století. Doplní jej Suita rustica Vítězslavy Kaprálové a Houslový koncert č. 2 Karola Szymanowského, který přednese Milan Paľa, jenž zahraje i sólový part ve Violovém koncertu Pendereckého.

Výčet koncertů a příběhů není úplný, milovníci hudby si přijdou na své.

Součástí festivalu je druhým ročníkem Nový svět Moravského podzimu – série koncertů připravených studenty JAMU. K doprovodným programům patří také Hudebněvědné kolokvium, besedy se skladateli, interprety a muzikology a také představení dvou nových knih: jedna je věnována Leoši Janáčkovi, druhá Antonínu Rejchovi.

Autor článku:
Fotografie:
Foto (tr). Skleněná harmonika v bazilice Nanebevzetí Panny Marie z 18. století byla majetkem Pavla Křížkovského. Hrál na ni také Leoš Janáček.